Το τελικό σχέδιο για εφεδρεία και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

Το τελικό σχέδιο για εφεδρεία και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα
Σε «προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα» τίθενται όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως την 31/12/2013 έχοντας συμπληρώσει 35 χρόνιας πραγματικής υπηρεσίας και έχοντας συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους. Για όσο διάστημα βρίσκονται στην «προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα» -έως και 24 μήνες- θα λαμβάνουν το 60% του βασικού τους μισθού ενώ ο χρόνος αυτός θα θεωρείται συντάξιμος

Αυτό προβλέπει το προσχέδιο νόμου για την εργασιακή εφεδρεία και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Με βάση τα όσα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου, απολύονται αυτοδικαίως:

 • Πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι
 • Υπάλληλοι των ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού
 • Υπάλληλοι λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Οι οργανικές θέσεις όσων θα απολύονται αυτοδικαίως και όσων θα μπαίνουν σε εφεδρεία ή προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα θα καταργούνται αυτοδικαίως. Από τις διαδικασίες εξαιρούνται:

 • Εκπαιδευτικοί (μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους)
 • Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό δημόσιων νοσοκομείων
 • Ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ
 • Διπλωματικοί Υπάλληλοι
 • Φύλακες φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι
 • Ένστολο προσωπικό πυροσβεστικού σώματος
 • Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος έχει ενταχθεί σε εφεδρεία
 • ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε επίσης:

Τιμωρούν φορολογικά τους τρίτεκνους

Το νέο μισθολόγιο βαθμολόγιο