Ψάχνετε για δουλειά; Δείτε πού έχετε ελπίδες

Ψάχνετε για δουλειά; Δείτε πού έχετε ελπίδες
Οι εργοδότες αναμένεται να αυξήσουν τον αριθμό των απασχολουμένων τους σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίμηνο. Ωστόσο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται σε δύο τομείς,

κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα μεταφορών & επικοινωνιών και κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα χρηματοοικονομικών, ασφαλειών, ακίνητης περιουσίας και παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις.

Ενισχύεται, για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο, η εμπιστοσύνη των Ελλήνων εργοδοτών στην οικονομία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower για το τρίτο τρίμηνο του 2014.

Με τον δείκτη των προοπτικών απασχόλησης να διαμορφώνεται στο +8%, σε συνέχεια της εποχικής του προσαρμογής, οι εκτιμήσεις των Ελλήνων εργοδοτών για την πορεία των προσλήψεων είναι θετικές για οκτώ από τους εννέα τομείς της οικονομίας και είναι οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί από το τέταρτο τρίμηνο του 2008, σύμφωνα με την έρευνα.

Με βάση τις απαντήσεις αντιπροσωπευτικού δείγματος 750 εργοδοτών από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης για το προσεχές τρίμηνο (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2014) διαμορφώνονται στο +13%, καθώς το 20% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των ατόμων που απασχολεί, το 7% μείωση και το 68% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης διαμορφώνονται στο +8%, βελτιωμένες κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εργοδότες αναμένεται να αυξήσουν τον αριθμό των απασχολουμένων τους σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίμηνο.

Οι πιο αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα της μεταποίησης, όπου οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +17%.

Σταθερός ρυθμός προσλήψεων προβλέπεται και στον τομέα χρηματοοικονομικά, ασφάλειες, ακίνητη περιουσία και παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, όπου οι προοπτικές ανέρχονται σε +14%, και στον τομέα της γεωργίας, με προοπτικές της τάξης του +12%.

Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα μεταφορών & επικοινωνιών αναμένουν μια αμετάβλητη αγορά εργασίας, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του 0%.

Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Οι σημαντικότερες αυξήσεις, ύψους 13 και 12 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρονται στον τομέα της γεωργίας και τον τομέα της μεταποίησης αντίστοιχα.

Ωστόσο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται σε δύο τομείς, κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα μεταφορών & επικοινωνιών και κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα χρηματοοικονομικών, ασφαλειών, ακίνητης περιουσίας και παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές ενισχύονται σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Οι εργοδότες στον τομέα της μεταποίησης αναφέρουν σημαντικότατη αύξηση της τάξης των 27 ποσοστιαίων μονάδων ενώ αυξήσεις της τάξης των 15 και 12 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα καταγράφονται στους τομείς του εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) και της Γεωργίας.

Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα μεταφορών & επικοινωνιών αναφέρουν μικρή μείωση της τάξης των τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων.

Οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές αναφέρουν επιφυλακτικά αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων για το τρίτο τρίμηνο του 2014.

Οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης για την ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε +9%, ενώ οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα αναφέρουν συνολικές προοπτικές της τάξης του +7%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές για τη Βόρεια Ελλάδα εμφανίζονται ενισχυμένες κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι εργοδότες της Ευρύτερης Περιφέρειας Αττικής καταγράφουν σχετικά σταθερά σχέδια προσλήψεων.

Οι εργοδότες και στις δύο περιφέρειες αναφέρουν σημαντικές βελτιώσεις των συνολικών προοπτικών απασχόλησης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο δείκτης των προοπτικών απασχόλησης ενισχύεται κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ