Ερευνα:Σχεδόν 1 στους 2 νέους δυσκολεύεται να βρει εργασία - Κυριαρχούν τα soft skills

Ερευνα:Σχεδόν 1 στους 2 νέους δυσκολεύεται να βρει εργασία - Κυριαρχούν τα soft skills

Η εργασιακή εμπειρία πιο σημαντική από την εκπαίδευση

Οι νέοι που πρόκειται να εισέλθουν στον κόσμο της εργασίας ή που ήδη εργάζονται αναζητούν διακαώς την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής ενώ παράλληλα ανησυχούν για το πώς η πορεία της οικονομίας και οι γεωπολιτικές κρίσεις θα επηρεάσουν την αγορά εργασίας.

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα της φετινής έκδοσης της έρευνας #CtheFuture 4.0 του Ομίλου Adecco, στην οποία έλαβαν μέρος 2.541 άτομα από περισσότερες από 40 χώρες που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία του Ομίλου, CEO for One Month 2023.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι γυναίκες, μεταξύ 18 και 30 ετών (83%) όπου το 33% εξ αυτών φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 18% εργάζονται με πλήρη απασχόληση και το 19% σπουδάζουν και εργάζονται παράλληλα.

Τα soft skills κυριαρχούν

Πολύ μεγάλη σημασία στα soft skills δίνουν οι μελλοντικοί ηγέτες των επιχειρήσεων καθώς το 81% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι τα soft skills είναι πολύ σημαντικότερα σε σχέση με τα hard skills για τους CEOs του μέλλοντος. Όλες οι πρόσφατες έρευνες #CtheFuture του Ομίλου Adecco επισημαίνουν την άνοδο στη σημασία των soft skills, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια ηγεσία με ενσυναίσθηση, όπου οι σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων θα βασίζονται στην αμοιβαία κατανόηση και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ουσιαστικές ανάγκες των εργαζομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι τα 3 σημαντικότερα soft skills είναι πρώτον «η ικανότητα διαχείρισης ανθρώπων και ομάδων», δεύτερον η «ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας» και τρίτον «η εργασιακή ηθική». Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τον ισχυρισμό ότι οι μελλοντικοί ηγέτες των επιχειρήσεων θα πρέπει να οικοδομήσουν ουσιαστικές σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους εργαζομένους τους.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την εργασιακή ηθική, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η μεγάλη άνοδος που παρατηρείται σε σχέση με την περσινή έρευνα, όπου από την 6η θέση το 2022 ανέβηκε στην 3η θέση των προτιμήσεων το 2023. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάδειξη νέων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και στους πιθανούς κινδύνους και ηθικά ζητήματα που εγείρει η χρήση τους για τον εργασιακό τομέα. Η «κριτική σκέψη» και η «συναισθηματική νοημοσύνη» συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των σημαντικότερων soft skills.

Η εργασιακή εμπειρία πιο σημαντική από την εκπαίδευση

Πτώση στην αξία που δίνουν οι νέοι εργαζόμενοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται στην φετινή έρευνα #CtheFuture συνεχίζοντας την τάση που εμφανίστηκε στην περσινή έρευνα και παρουσιάζει την επαγγελματική εμπειρία ως πιο σημαντική από την εκπαίδευση.

Ειδικότερα, το 63% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων δεν χρειάζεται να κατέχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση για να είναι αποδοτικοί στην εργασία τους σε αντίθεση με το 37% που τόνισαν ότι τα πτυχία εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για ένα στέλεχος επιχειρήσεων.

Μειωμένη δυναμική στην αναζήτηση εργασίας για τους νέους

Δυσκολεύει η διαδικασία εύρεσης εργασίας για τους νέους υποψηφίους καθώς σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (45%) στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν μπορούν εύκολα να βρουν εργασία ενώ μόνο το 16% δήλωσε ότι μπορεί σχετικά εύκολα.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα περσινά αποτελέσματα όπου η αναζήτηση εργασίας ήταν σχετικά ευκολότερη και οι εργοδότες προχωρούσαν σε προσλήψεις σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτή η μεταστροφή του κλίματος στην αγορά εργασίας σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής μαζικών προσλήψεων σε παγκόσμιο επίπεδο που διήρκησε τα τελευταία χρόνια και αναγκάζει τους εργοδότες να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους λόγω του φόβου της ύφεσης.

«Κλειδί» για την προσέλκυση στελεχών η ευέλικτη εργασία

Συντριπτική αποδοχή της σημασίας της ευέλικτης εργασίας καταγράφει και η φετινή έρευνα καθώς το 82% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η δυνατότητα ευελιξίας στην εργασία είναι από «επιθυμητή» έως «πολύ επιθυμητή» επιβεβαιώνοντας ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούν ευέλικτες δομές εργασίας, που θα τους επιτρέπουν να έχουν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και θα ενισχύουν την ψυχική υγεία τους.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί συμμετέχοντες αξιολόγησαν εξίσου θετικά και την κλασική μορφή εργασίας από το γραφείο (29%), επισημαίνοντας την ανάγκη οι εργοδότες να μπορούν να προσφέρουν ένα δελεαστικό μοντέλο εργασίας που θα ικανοποιεί τόσο όσους επιθυμούν περισσότερη ευελιξία όσο και εκείνους που προτιμούν να εργάζονται το παραδοσιακό 8ωρο.

Επιτακτική ανάγκη η εξ αποστάσεως διαχείριση των ομάδων

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες των επιχειρήσεων οφείλουν να κατανοήσουν πόσο επωφελή μπορεί να είναι τα ευέλικτα μοντέλα εργασίας και να διατηρήσουν τη συνοχή και την παραγωγικότητα των ομάδων ακόμα και χωρίς τη δια ζώσης επαφή στο γραφείο, ώστε οι εργαζόμενοι να μην αισθανθούν «αποσυνδεδεμένοι» από τον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται.

Απαντώντας στο σχετικό ερώτημα, κατά πόσο προετοιμασμένοι είναι οι σημερινοί επικεφαλής των επιχειρήσεων για να διαχειριστούν τις ομάδες τους εξ αποστάσεως, το 64% των συμμετεχόντων απάντησε ότι είναι αρκετά εκπαιδευμένοι για να αντεπεξέλθουν με επιτυχία, σε αντίθεση με το 36% που δήλωσαν ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι.

«Απαραίτητη η κοινωνική ευαισθησία των επιχειρήσεων» λένε οι νέοι εργαζόμενοι

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση των συμμετεχόντων στην έρευνα να ενταχθούν στο δυναμικό μιας εταιρείας παίζει η κοινωνική της δράση και οι πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζει. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς το 71% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η κοινωνική ευαισθησία μιας επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφασή τους να ενταχθούν σε αυτή, αποτυπώνοντας με ξεκάθαρο τρόπο ότι το κοινωνικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την εύρεση ταλαντούχων στελεχών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εργοδότες θα πρέπει να δώσουν μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία των δράσεων ΕΚΕ που υλοποιούν, ώστε να προσελκύσουν ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία & Τσεχία δηλώνει σχετικά: «Οι ραγδαίες αλλαγές που σημειώθηκαν στον κόσμο της εργασίας τα τελευταία χρόνια διαμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό τους στόχους που θέτουν οι νέοι για το μέλλον όπως και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οι νέες τάσεις που δημιουργήθηκαν, με κυριότερες τους ευέλικτους τρόπους εργασίας και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αποτελούν ζητούμενα για τους νέους και εδραιώνονται στην αντίληψή τους ως «νόρμα», όπως δείχνει και η ετήσια έρευνα του ομίλου Adecco, #CtheFuture. Οι εργοδότες καλούνται πλέον να ανταποκριθούν στις καινούργιες συνθήκες, προωθώντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τους εργαζομένους καθώς και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Ένα από τα πιο ενθαρρυντικά ευρήματα της φετινής έρευνας είναι ότι η ηγεσία οφείλει να έχει πλέον περισσότερο ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό καθώς οι μελλοντικοί ηγέτες των επιχειρήσεων δίνουν μεγαλύτερη βάση σε ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, όπως η ενσυναίσθηση, η εργασιακή ηθική και η κριτική σκέψη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ