Άρση δέσμευσης για εκποίηση καταστήματος Μασούτη στην Άνδρο - Δεν πλήττεται η τοπική αγορά

Άρση δέσμευσης για εκποίηση καταστήματος Μασούτη στην Άνδρο - Δεν πλήττεται η τοπική αγορά

«Έχουν διασφαλισθεί επαρκώς συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ της Χώρας της Άνδρου», αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Προκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η αποδοχή του αιτήματος της Μασούτης για απαλλαγή από την δέσμευση εκποίησης καταστήματος στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα, δεδομένου ότι έχουν διασφαλισθεί επαρκώς συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ της Χώρας της Άνδρου.

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) , στις 20 Ιανουαρίου 2022 (Απόφαση υπ΄ αριθ. 764/2022), ομόφωνα, αποφάσισε την άρση της δέσμευσης, εκποίησης του καταστήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου κατόπιν σχετικής Εισήγησης, αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της εκδοθείσας Απόφασης, στην αγορά της Χώρας της Άνδρου, μεταξύ άλλων, δεν παρατηρήθηκαν εμπόδια εισόδου. Αντιθέτως μετά την έγκριση της συγκέντρωσης ΜΑΣΟΥΤΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ, δυνάμει της απόφασης της ΕΑ υπ’ αριθ. 665/2018, συνέβησαν είσοδοι νέων ανταγωνιστών οι οποίοι λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ένταση του ανταγωνισμού.

Λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών περιστάσεων της εξεταζόμενης υπόθεσης και κυρίως του γεγονότος της αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης τόσο της αρχικώς αναληφθείσας δέσμευση εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα, όσο και της τροποποιηθείσας δέσμευσης εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή Ανεμόμυλοι, τρία χρόνια μετά την απόφαση της ΕΑ για έγκριση της συγκέντρωσης, καθώς και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και αβεβαιότητας, στην οποία είχε συντελέσει μεταξύ άλλων, η πανδημία, προκρίθηκε η αποδοχή του αιτήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ για απαλλαγή από την δέσμευση εκποίησης, δεδομένου ότι έχουν διασφαλισθεί επαρκώς συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ της Χώρας της Άνδρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ