ΔΕΔΔΗΕ: Οριστικοί πίνακες προσληπτέων, για τις Ειδικότητες Απασχόλησης, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

 ΔΕΔΔΗΕ: Οριστικοί πίνακες προσληπτέων, για τις Ειδικότητες Απασχόλησης, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Οι επιλεγέντες θα κληθούν άμεσα από την Εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας των Ειδικοτήτων Απασχόλησης:

• Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ
• Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών ΠΕ
• Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ
• Πτυχιούχων Πληροφορικής ΠΕ
• Πτυχιούχων Γεωπόνων ΠΕ
• Δασοπόνων ΤΕ
• Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων ΤΕ
• Πτυχιούχων Πληροφορικής ΤΕ
• Μηχανοτεχνικών Αυτοκινήτων ΔΕ
• Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ

με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, κατόπιν κύρωσης από το ΑΣΕΠ, οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων για τις συγκεκριμένες Ειδικότητες Απασχόλησης και για όλους τους κωδικούς θέσεων αυτών.

Οι επιλεγέντες θα κληθούν άμεσα από την Εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Για τις λοιπές Ειδικότητες Απασχόλησης της Προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες ανακοινώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ