ΕΛΙΝΟΙΛ: Ενίσχυση κύκλου εργασιών και υπερδιπλασιασμός καθαρής κερδοφορίας το 2021

ΕΛΙΝΟΙΛ: Ενίσχυση κύκλου εργασιών και υπερδιπλασιασμός καθαρής κερδοφορίας το 2021

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση των πωλήσεων στις τουριστικές περιοχές και στις μαρίνες

Αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας ανακοίνωσε η ΕΛΙΝΟΙΛ για το 2021, χρονιά κατά την οποία - όπως επισημαίνει - η αγορά επηρεάστηκε ευρέως από την πανδημία COVID-19 και τα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσής της, καθώς και από τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, οφείλονται στην αύξηση της τιμής των πρώτων υλών και του ενεργειακού κόστους.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 1.512,31 εκατ. ευρώ έναντι 1.459,67 εκατ. ευρώ το 2020, καταγράφοντας αύξηση 3,61%.Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,7 εκατ. έναντι 13,9 την περσινή χρονιά, παρουσιάζοντας αύξηση 13% ενώ τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. το 2020.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση των πωλήσεων στις τουριστικές περιοχές και στις μαρίνες, η οποία οφείλεται στην καλή πορεία του τουρισμού κατά το β' εξάμηνο, τη συνεχή αύξηση των πωλήσεων των διαφοροποιημένων προϊόντων που οφείλεται στα νέα προϊόντα CRYSTAL NEXT, τη σημαντική ανάπτυξη της δραστηριότητας του Διεθνούς Εμπορίου, καθώς και τη θετική πορεία της δραστηριότητας Στερεών Καυσίμων. Αντίθετα η κερδοφορία της ΕΛΙΝΟΙΛ επηρεάσθηκε αρνητικά από την πολύ μεγάλη ρευστότητα που κυριάρχησε μετά το β' εξάμηνο του έτους στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, με την τεράστια αύξηση των τιμών που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικές απώλειες της τάξης των 2,3 εκατ. Euro.

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήμανε: «Η ΕΛΙΝΟΙΛ παρέμεινε σε αναπτυξιακή τροχιά, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, αλλά και των ευρύτερων πληθωριστικών τάσεων που προέκυψαν. Η συγκρατημένη επενδυτική πολιτική και η ορθολογική πιστωτική πολιτική που εφαρμόσαμε το 2021, αποδείχθηκαν καταλυτικές για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και τη διατήρηση των υπολοίπων μεγεθών μας σε θετικά επίπεδα. Η οπτική μας για τη νέα χρονιά παραμένει αισιόδοξη και, με συνέπεια στη στρατηγική μας και ευελιξία στις αποφάσεις μας, παρακολουθούμε όλες τις προκλήσεις που επηρεάζουν το μακροοικονομικό περιβάλλον και τη ζήτηση καυσίμων, με έμφαση στο υπό διαμόρφωση ενεργειακό περιβάλλον.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ