Ι. Μάργαρης: «Άλμα» 19,3 GW στα νέα αιτήματα σύνδεσης ΑΠΕ σε μόλις 15 μήνες

 Ι. Μάργαρης: «Άλμα» 19,3 GW στα νέα αιτήματα σύνδεσης ΑΠΕ σε μόλις 15 μήνες

Αναγκαίο ένα Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΠΕ -  Δέσμη προτάσεων που στοχεύει στην επίσπευση  των διαδικασιών χορήγησης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης και των αδειοδοτήσεων για κρίσιμα νέα έργα μεταφοράς


Στην αναγκαία επιτάχυνση των έργων ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς καθώς και στον ταχύ ρυθμό χορήγησης Προσφορών Σύνδεσης για νέες μονάδες ΑΠΕ αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, κ. Ιωάννης Μάργαρης κατά τη σημερινή του τοποθέτηση στο συνέδριο «Power & Gas Forum» που διοργανώνει ο ενημερωτικός ιστότοπος energypress.gr. Ο κ. Μάργαρης επεσήμανε την συνεχή αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για νέες μονάδες ΑΠΕ και παρουσίασε μία δέσμη προτάσεων που στοχεύει στην επίσπευση αφενός των διαδικασιών χορήγησης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης και αφετέρου των αδειοδοτήσεων για κρίσιμα νέα έργα μεταφοράς.

• «Επενδυτική έκρηξη» από τον Διαχειριστή για νέα έργα ανάπτυξης του Συστήματος
Είναι γεγονός ότι σε κάθε αναθεώρησή του, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα γίνεται ακόμη πιο φιλόδοξο και ακόμη πιο πράσινο, σε ό,τι αφορά τη διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα. Από πλευράς του Διαχειριστή, αυτό ερμηνεύεται σε νέες επενδύσεις και επιτάχυνση των ήδη προγραμματισμένων έργων. Η προσπάθειά μας να υλοποιούμε τα έργα μας με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό αποτυπώνεται και στο CAPEX του 2021, το οποίο κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, παρόμοια με το 2020 που άγγιξε τα 456 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, το 2022 και το 2023 θα κινηθούμε στα ίδια και ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
• Σημαντική διεύρυνση του ηλεκτρικού χώρου και επιτάχυνση στην απορρόφηση νέων ΑΠΕ
Σήμερα ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος ανέρχεται σε περίπου 17 GW. Με τα έργα που υλοποιεί και σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ έως το 2030 ο χώρος αυτός θα ανέλθει σε 28,6 GW για τη λειτουργία ΑΠΕ σε ολόκληρο το Σύστημα Μεταφοράς. Δηλαδή θα υπάρξει μία αλματώδης αύξηση της τάξης του 70% σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό θα υπερκαλυφθεί κατά 3,6 GW ο φιλόδοξος στόχος των 25 GW που εκτιμάται ότι θα τεθεί για το 2030, στο πλαίσιο του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ. Ο ηλεκτρικός χώρος που έχει καταληφθεί από σταθμούς ΑΠΕ ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 19,6 GW. Εξ αυτών, τα 8,5 GW αφορούν σε εν λειτουργία ΑΠΕ και τα υπόλοιπα 10,7 GW σε ενεργές Προσφορές Σύνδεσης.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη μεγάλη αύξηση στη διείσδυση των ΑΠΕ, αξίζει να αναφέρουμε ότι:
- Από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι σήμερα, η συνολική ισχύς των αιτημάτων έκδοσης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης που έχουν υποβληθεί ανέρχεται σε 19,3 GW, η οποία είναι σχεδόν ίση με τον ήδη κατειλημμένο χώρο (19,6 GW).
- Το σύνολο της ισχύος των σταθμών ΑΠΕ σε λειτουργία, με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, με αιτήματα έκδοσης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης και η δέσμευση του νέου ηλεκτρικού χώρου που δημιουργούν οι νησιωτικές διασυνδέσεις, ανέρχεται σήμερα σε 40,9 GW.
- Μόνο τον τελευταίο μήνα, τα νέα αιτήματα έκδοσης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης υπερέβησαν τα 2 GW, η οποία αποτελεί αύξηση 10% στον ήδη κατειλημμένο χώρο.
• Ανάγκη για ένα Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΠΕ
Σε αυτή την ιστορική στιγμή για το Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας, χρειαζόμαστε ένα νέο Εθνικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ και τις υποδομές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας το οποίο θα ρυθμίζει την επενδυτική ζήτηση, θα προτεραιοποιεί τα εκκρεμή αιτήματα και θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα των ενεργών προσφορών σύνδεσης που παραμένουν αδρανείς και δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο.
Μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν:
- Άμεση εφαρμογή κριτηρίων προτεραιότητας στη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σε έργα που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας και είναι τεκμηριωμένα διασφαλισμένες επενδύσεις.
- Πρόβλεψη για συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος των ενεργών Προσφορών Σύνδεσης, ώστε να καταργούνται αυτοδικαίως όσες «λιμνάζουν» πάνω από συγκεκριμένο χρονικό όριο.
- Θεσμοθέτηση ενός fast-track Εθνικού Πλαισίου Αδειοδότησης Έργων Μεταφοράς που θα επιτρέψει την ταχύτερη υλοποίηση νέων ηλεκτρικών υποδομών Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ