ΔΕΗ: Ανοικτό διαδικτυακό Συνέδριο για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου COFORMIT

ΔΕΗ: Ανοικτό διαδικτυακό Συνέδριο για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου COFORMIT

 Η δενδροφύτευση των εδαφών των παλαιών λιγνιτωρυχείων συμβάλει αποφασιστικά στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και μετριάζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τριετή επιστημονική έρευνα - Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τριετούς ερευνητικού έργου COFORMIT για τη συνεισφορά των δεντροφυτεμένων εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου COFORMIT (CΟntribution FORest MITigation μετά από τρεισήμισι χρόνια επιτυχημένων δράσεων, πραγματοποιείται συνέδριο με τίτλο «Δέσμευση άνθρακα από τις δενδροφυτεύσεις των έργων αποκατάστασης περιβάλλοντος» στη διάρκεια του διημέρου 17-18 Φεβρουαρίου 2022.
Το συνέδριο θα διεξαχθεί μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ανοιχτής σε παρακολούθηση από κοινό και ειδικούς.
Στο ερευνητικό έργο COFORMIT, η ΔΕΗ συμμετείχε μέσω του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (ΔΠΕΡ), σε σύμπραξη με το Τµήµα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (ΔΠΘ) και την εταιρεία ena - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Κατά την υλοποίηση του COFORMIT επιτεύχθηκε η επιστημονική τεκμηρίωση της συνεισφοράς των δενδροφυτεύσεων στις αποκατεστημένες εκτάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Επισημαίνεται ότι το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας εφαρμόζει επί σειρά δεκαετιών εκτεταμένα προγράμματα αποκατάστασης εδαφών τα οποία περιλαμβάνουν δενδροφυτεύσεις, διαμορφώσεις τελικών επιφανειών, δοκιμαστικές καλλιέργειες, εξωραϊσμό και καθαριότητα των χώρων των ορυχείων.
Με τα προγράμματα αυτά έχουν φυτευτεί εκατομμύρια δέντρα σε χιλιάδες στρέμματα, με τα αποκατεστηµένα νέα εδάφη να αποτελούν οικοσυστήµατα ιδιαίτερης ομορφιάς όπου ενδημεί ποικιλία πανίδας. Οι δενδροφυτείες στα αποκατεστημένα εδάφη των ορυχείων απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα με τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης και το δεσμεύουν στην παραγόμενη βιομάζα.
Με το ερευνητικό έργο COFORMIT υπολογίστηκε η συνολική βιομάζα και οι απορροφήσεις διοξειδίου του άνθρακα από τις δενδροφυτείες ενώ εκτιμήθηκε και ο βαθμός κατακράτησης των αιωρούμενων σωματιδίων.
Παράλληλα, εγκαταστάθηκε σύστημα παρακολούθησης για τη μόνιμη καταγραφή της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα από τις δενδροφυτείες και συνέβαλε στη δημιουργία ενός πρότυπου πάρκου αναψυχής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, στο όριο της αποκατάστασης των ορυχείων της ΔΕΗ με τους οικισμούς Καρυοχώρι και Άγιος Χριστόφορος. Το πάρκο συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας στην περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ