Επ. Ανταγωνισμού: Επιβολή προστίμων σε "Kerkyra Lines" και "Kerkyra Seaways"

 Επ. Ανταγωνισμού: Επιβολή προστίμων σε "Kerkyra Lines" και "Kerkyra Seaways"


Με βάση την έρευνα της Υπηρεσίας υπήρξαν άμεσες ή έμμεσες επαφές μεταξύ των δύο ανταγωνιστριών επιχειρήσεων ως προς την μελλοντική τους συμπεριφορά για την πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα αφορώσα τις τιμές των εισιτηρίων και τις δηλώσεις δρομολογίων των κοινοπραξιών

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 759/2021 ομόφωνη απόφασή της, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 720/2020 απόφασή της, αποδέχθηκε τις σχετικές προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλαν οι εταιρείες i) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με τον διακριτικό τίτλο "Kerkyra Lines" και ii) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΞΩΝ με τον διακριτικό τίτλο "Kerkyra Seaways".

Η Απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των εταιρειών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης περί αποδοχής της παράβασης που διαπιστώθηκε.

Η ΕΑ επέβαλε μειωμένα πρόστιμα λόγω της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της Απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, ήτοι ποσού 189.972,0 ευρώ για την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, και ποσού 134.892,0 ευρώ για την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΞΩΝ (Σύνολο προστίμων: 324.864,0 ευρώ).
Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών

Η διαδικασία διευθέτησης διαφορών αφορά στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων παραδέχονται, εκούσια και ανεπιφύλακτα, τη συμμετοχή τους σε οριζόντια καρτελική σύμπραξη, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/ και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, και διευκολύνουν, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία διαπίστωσης της παράβασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται μείωση του προστίμου κατά 15% υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Σκοπός της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για παραβάσεις του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, καθώς και ο περιορισμός του αριθμού των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Επιτροπής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να εξετάζει περισσότερες υποθέσεις με τους ίδιους πόρους και με λιγότερη διοικητική επιβάρυνση και να αυξάνει, έτσι, τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της δράσης της και να ενισχύει, συγχρόνως, το ενδιαφέρον των πολιτών για την αποτελεσματική και έγκαιρη τιμωρία των παραβατών.
Ιστορικό

Σε συνέχεια πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) και την προκαταρκτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αποφασίστηκε η εκκίνηση αυτεπάγγελτης έρευνας για την εξέταση των συνθηκών ανταγωνισμού στην πορθμειακή σύνδεση του λιμένα Ηγουμενίτσας με τη νήσο Κέρκυρα. Στις 09.07.2020, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στην έδρα των ως άνω εταιρειών. Περαιτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν τα συλλεχθέντα από τον έλεγχο έγγραφα, ελήφθησαν ανωμοτί καταθέσεις από τους νόμιμους εκπροσώπους των προαναφερθέντων κοινοπραξιών και εστάλησαν επιστολές παροχής στοιχείων-ερωτηματολόγια.

Με βάση την έρευνα της Υπηρεσίας υπήρξαν άμεσες ή έμμεσες επαφές μεταξύ των δύο ανταγωνιστριών επιχειρήσεων ως προς την μελλοντική τους συμπεριφορά για την πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα αφορώσα τις τιμές των εισιτηρίων και τις δηλώσεις δρομολογίων των κοινοπραξιών.

Συναφώς, οι κοινοπραξίες Kerkyra Lines και Kerkyra Seaways προέβησαν σε ένα κοινό σχέδιο καθορισμού κατώτατων τιμών εισιτηρίων και κατανομής αγορών (δια ορισμού αριθμού δρομολογίων μεταξύ τους) και διαμόρφωσης κοινώς αποδεκτού προγράμματος δρομολογίων για το μέλλον, στην αγορά πορθμειακής σύνδεσης Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα.

Στόχος της σύμπραξης ήταν η διαμόρφωση τιμών σε διαφορετικά επίπεδα από αυτά στα οποία θα είχαν διαμορφωθεί υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού και η κατανομή πελατών μεταξύ τους.

Η παράβαση έχει ως ημερομηνία έναρξης την 24.01.2019 και ως ημερομηνία λήξης την 09.07.2020, ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα ο επιτόπιος έλεγχος της ΓΔΑ στις έδρες των κοινοπραξιών.

Οι δύο ελεγχόμενες κοινοπραξίες, για τις οποίες συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, εκδήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής τους στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών και κατέθεσαν σχετικό αίτημα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 30 της Ανακοίνωσης για τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών.
Σχετική Αγορά

Η σχετική αγορά προϊόντος που αφορά την παρούσα είναι η παροχή υπηρεσιών ακτοπλοϊκής μεταφοράς που αναφέρεται σε πορθμειακή σύνδεση. Η σχετική γεωγραφική αγορά είναι η πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα.
Νομική εκτίμηση

Πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων κοινοπραξιών, με την οποία επιδιώκεται εξ αντικειμένου ο περιορισμός του ανταγωνισμού μεταξύ τους μέσω οριζόντιας συμφωνίας με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών και την κατανομή της αγοράς (δρομολογίων). Οριζόντιες συμπράξεις που ενέχουν καθορισμό τιμών και κατανομή αγορών συνιστούν σοβαρούς εξ αντικειμένου περιορισμούς του ανταγωνισμού. Αναφορικά με τον πραγματικό (ή δυνητικό) αντίκτυπο στην αγορά, θεωρείται ότι ο διαπιστωθείς εξ αντικειμένου περιορισμός του ανταγωνισμού ιδιαίτερης σοβαρότητας (καθορισμός τιμών και κατανομή αγορών) έχει μεν από τη φύση του αντίκτυπο στην αγορά, η οποία, ωστόσο, αφορά σε μία αγορά με περιορισμένη γεωγραφική έκταση - την πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα.

Σημειώνεται, ότι πρόκειται για την τέταρτη περίπτωση που προσέρχεται για διευθέτηση το σύνολο των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και σε στάδιο χωρίς προηγουμένως να τους έχει επιδοθεί σχετική Εισήγηση, γεγονός το οποίο αυξάνει τη διαδικαστική αποτελεσματικότητα της ΕΑ, ενώ η υπόθεση ολοκληρώθηκε σε μόλις 1,5 χρόνο από την εκκίνηση της έρευνας (o μέσος όρος ολοκλήρωσης υποθέσεων καρτέλ χωρίς διαδικασία διευθέτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 50 μήνες περίπου).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ