Premia: Εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρείας σε Α.Ε.Ε.Α.Π

 Premia: Εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρείας σε Α.Ε.Ε.Α.Π

Οι αποφάσεις της Γενική Συνέλευσης - Δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας

Η «PREMIA PROPERTIES» ανακοίνωσε ότι την 10.12.2021 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παρέστησαν 7 μέτοχοι που εκπροσωπούν 68.938.955 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 79,14% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν χορήγησης μετοχών στα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τα κριτήρια για την χορήγηση της άνω παροχής, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες τους και οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 2: Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας όπως προτάθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018, και η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία έγκρισής της. Το πλήρες κείμενο της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση απόφασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτησης αδειοδότησης της Εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής Α.Ε.Ε.Α.Π.), και αίτησης αδειοδότησης ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (εφεξής Ο.Ε.Ε.) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να εγκρίνει την από 18 Νοεμβρίου 2021 απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτησης αδειοδότησης της Εταιρείας ως Α.Ε.Ε.Α.Π. και της αίτησης αδειοδότησης ως Ο.Ε.Ε. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων που δόθηκαν για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να εγκρίνει την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Α.Ε.Ε.Α.Π. και ως Ο.Ε.Ε. (αριθμός πρωτοκόλλου 12158/23-11-2021), συνοδευόμενων από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, καθώς και την περαιτέρω υποβολή κάθε πρόσθετου εγγράφου που τυχόν απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, από τα ως άνω εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

ΘΕΜΑ 4ο Τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 3, 23 και 25 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας αναφορικά με τον τρόπο συνεδριάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την επικύρωση αντιγράφων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 3, 23 και 25 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας αναφορικά με τον τρόπο συνεδριάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους να ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση και την επικύρωση αντιγράφων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα επικυρώνονται και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ