Μερίδιο Foodlink σε εταιρεία μεταφορών

Μερίδιο Foodlink σε εταιρεία μεταφορών

Η απόκτηση του 55% ολοκληρώθηκε την 10η Νοεμβρίου 2021, με την εξαγορά ποσοστού 23,57% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς η Foodlink κατείχε ποσοστό 31,43%.

Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕ (Foodlink) ανακοίνωσε την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού (55%) της εταιρείας Γενικές Μεταφορές - Αθηναϊκή ΑΕ η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των εθνικών μεταφορών από το 1969.

Με υποκαταστήματα στις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις και ένα ευρύ δίκτυο αντιπροσώπων και ανταποκριτών, η εταιρεία Γενικές Μεταφορές - Αθηναϊκή προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών μεταφορών και Logistics με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στα Logistics ένδυσης και υπόδησης.

Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα τρία μέλη του οποίου προτάθηκαν από την Foodlink και εκλέχθηκαν από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2021.

Η απόκτηση του 55% ολοκληρώθηκε την 10η Νοεμβρίου 2021, με την εξαγορά ποσοστού 23,57% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς η Foodlink κατείχε ποσοστό 31,43%.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 55% της εταιρείας ανήλθε σε 1.910.700,00 ευρώ εκ των οποίων 1.460.700,00 ευρώ αποτελεί τίμημα εξαγοράς μετοχών και 450.000,00 ευρώ αποτελούν εισφορά για την συμμετοχή της Foodlink στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Γενικές Μεταφορές - Αθηναϊκή η οποία αποφασίστηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2021. Η χρηματοδότηση του καταβληθέντος τιμήματος έγινε από τα ίδια κεφάλαια της Foodlink.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ