ΟΤΕ: Εκπνέει στις 31/12 η προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2015

ΟΤΕ: Εκπνέει στις 31/12 η προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2015

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, με ανακοίνωση ενημερώνει επενδυτικό κοινό και μετόχους.

Εκπνέει στις 31-12-2021 η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2015, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΤΕ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το συνολικό ποσό των ανείσπρακτων από τους δικαιούχους μετόχους μερισμάτων θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της εταιρικής χρήσης 2015 μπορούν
να το κάνουν μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, με την
επίδειξη του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας τους (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο).

Η είσπραξη μπορεί επίσης να γίνει, για λογαριασμό των μετόχων, από νομίμως
εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, με την επίδειξη εξουσιοδότησης και του
πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του εξουσιοδοτούμενου σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Για την παροχή σχετικών διευκρινίσεων και οδηγιών είσπραξης, οι μέτοχοι μπορούν να
απευθύνονται στην Υποδ/νση Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου ΟΤΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ