Jumbo: Στις 15 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση - Πρόταση για μη διανομή μερίσματος

 Jumbo: Στις 15 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση - Πρόταση για μη διανομή μερίσματος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης την 29.06.2021 και ώρα 15.00.

 


Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Jumbo την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00 προς τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

2. Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου

3. Ενημέρωση σχετικά με τις χρηματικές διανομές που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2020, έγκριση και επικύρωσή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας

4. Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και μη διανομή μερίσματος

5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)’ άρθρου 117 του ν. 4548/2018

6. Έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018

7. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της

8. Υποβολή και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018

9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020

10.Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή της με το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης
11.Τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού Εταιρείας

12.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με διετή θητεία και ορισμός των ανεξάρτητων μελών

13.Διάρκεια θητείας της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 15.06.2021, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 29.06.2021 και ώρα 15.00.

Σημειώνεται ότι για την επαναληπτική συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018. Λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, η Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 2021 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ