Όμιλος Έλαστρον: Κάμψη μεγεθών κατά το α' 6μηνο

Όμιλος Έλαστρον: Κάμψη μεγεθών κατά το α' 6μηνο

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 5,3 εκατ. ευρώ ή 11,3% επί των πωλήσεων

Κάμψη σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε 47,3 εκατ.ευρώ από 58,1 εκατ.ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 5,3 εκατ. ευρώ ή 11,3% επί των πωλήσεων, έναντι 5,7 εκατ. ευρώ ή 9,8% επί των πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 0,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Tα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης αρνητικών 0,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους σημείωσαν βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση και ανήλθε σε 46,6 εκατ. ευρώ έναντι 57,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 4,9 εκατ. ευρώ ή 10,4% επί των πωλήσεων, έναντι 5,3 εκατ. ευρώ ή 9,3% επί των πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών 0,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 6μηνο του 2019. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους σημείωσαν βελτίωση και ανήλθαν σε ζημιές 0,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,0 εκατ. ευρώ πέρυσι.