Κλείνει η πώληση της Forthnet στις 8 Σεπτεμβρίου

Κλείνει η πώληση της Forthnet στις 8 Σεπτεμβρίου

Την ερχόμενη Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η εξαγορά της Forthnet από τη United Group που ελέγχεται από την BC Partners.

H Forthnet ενημερώθηκε από την United πως οι σχετικές κανονιστικές προϋποθέσεις έχουν πληρωθεί και τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προχωρήσουν προσηκόντως στην ολοκλήρωση της Συναλλαγής Εξαγοράς Χρέους σε πρώτο στάδιο.

Σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση, η ολοκλήρωση αναμένεται να λάβει χώρα την ή περί την 8η Σεπτεμβρίου 2020. Η εταιρεία ενημερώθηκε επίσης ότι κατά ή περί την ημερομηνία ολοκλήρωσης, ο aγοραστής θα εκκινήσει προσηκόντως τη διαδικασία μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών σε κοινές μετοχές. Περαιτέρω, ο aγοραστής σύμφωνα με την γνωστοποίησή του «επαναλαμβάνει προς την εταιρεία τη δέσμευσή του να εκτιμήσει όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές για την ανακεφαλαιοποίηση και την ουσιαστική μείωση του χρέους της εταιρείας μέσω εκτενούς κεφαλαιοποίησης του χρέους και της εισφοράς νέων κεφαλαίων. Οι ενέργειες αυτές, εφόσον ολοκληρωθούν, αναμένεται να εξαλείψουν το συνολικό χρέος της εταιρείας και να παράσχουν σε αυτήν (την εταιρεία) σημαντικούς επιπρόσθετους κεφαλαιακούς πόρους, που θα εξασφαλίσουν την οικονομική της σταθερότητα, την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξή της και τη δυνατότητα του Αγοραστή να υλοποιήσει τα στρατηγικά του πλάνα για την Εταιρεία.».