ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 2,5% έως 3% το εύρος του ομολόγου

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 2,5% έως 3% το εύρος του ομολόγου

Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 500.000 Ομολογίες

Στο 2,5% και το 3% ορίστηκε το ανώτατο και κατώτατο εύρος της απόδοσης του επταετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ, θα ματαιωθεί η έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί ατόκως το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, όπως προβλέπεται, στον δικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών, ήτοι Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας έως 500 εκατ. ευρώ προβλέπει ότι κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται υποβάλλοντας σχετική αίτηση κάλυψης για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 500.000 Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία Ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ.

Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 29η Ιουνίου 2020 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουλίου 2020 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., εκτός της 1η Ιουλίου 2020 κατά την οποία θα λήξει στις 16.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK A.E. και EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.), των Αναδόχων (ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. και ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.), των Μελών Η.ΒΙ.Π., καθώς και των Χειριστών του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ