Παπουτσάνης: Αύξηση πωλήσεων 40% και εξαγωγών 90%

Παπουτσάνης: Αύξηση πωλήσεων 40% και εξαγωγών 90%

Οι παραγωγές προϊόντων για τρίτους, αντιπροσωπεύουν κατά το πρώτο τρίμηνο, το 46% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης.

Σημαντική ανάπτυξη του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της κατά 40% παρουσίασε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 90% και ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2020, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 0,6 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε 0,5 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τo 1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, αυξημένα κατά 112%. Οι εξαγωγές, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, αντιπροσωπεύουν το 67% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης έναντι 49% την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Σημειώνεται ότι το 46% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από παραγωγές προϊόντων για τρίτους, το 17% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 15% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και το 22% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις αλκοολούχων αντισηπτικών.

Το 15% του συνολικού κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης προέρχεται από πωλήσεις των επωνύμων προϊόντων της (Olivia, Karavaki, Natura, Aromatics κ.λπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συγκεκριμένη κατηγορία αναπτύχθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020 κατά 10% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019, ωφελούμενη και από την αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται στα προϊόντα σαπώνων και κρεμοσάπουνων, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19.

Το 17% του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, οι οποίες μειώθηκαν κατά 30% το πρώτο τρίμηνο του 2020. Καθώς τα ξενοδοχεία δεν προχώρησαν σε αγορές ξενοδοχειακών προϊόντων για την περίοδο του Πάσχα, η μείωση στην εγχώρια αγορά ήταν έντονη, αγγίζοντας το 53%. Οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, δεδομένου ότι σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, οι περιορισμοί σε ταξίδια και η επακόλουθη μείωση διανυκτερεύσεων καθυστέρησαν σε σχέση με την Ελλάδα.

Οι παραγωγές προϊόντων για τρίτους, αντιπροσωπεύουν κατά το πρώτο τρίμηνο, το 46% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση κατά 128% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση συνεργασίας με πολυεθνική εταιρεία του εξωτερικού, για την παραγωγή προϊόντων της, κυρίως σαπώνων, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσεται σημαντικά από το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Επιπλέον, η ζήτηση όλων των πελατών εσωτερικού και εξωτερικού σε στερεό σαπούνι και άλλα προϊόντα προσωπικής υγιεινής ήταν ενισχυμένη.

Το 22% του κύκλου εργασιών προέρχεται από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνόμαζας, ως πρώτης ύλης για την παραγωγή σαπουνιών. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά κυρίως εξαγωγές και αναπτύχθηκε κατά 70%. Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και τη γενικότερα αυξημένη ζήτηση, καθώς αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σαπώνων.