Ανοδικά οι πωλήσεις της Jumbo

Πώς σχολιάζει η εταιρεία τις τάσεις στην αγορά των παιχνιδιών

Ανοδικά οι πωλήσεις της Jumbo

Ξεπέρασαν το μισό δισ. ευρώ οι πωλήσεις της Jumbo στην περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2019 και ενισχύθηκαν κατά 7,50% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Η εταιρεία σημειώνει πως η αύξηση των πωλήσεων καταγράφηκε παρά το γεγονός ότι συνολικά ο τομέας των παιχνιδιών δεν έδειξε την ίδια δυναμική σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τον μήνα Δεκέμβριο.

Αυτή η τάση, συνεχίζει η διοίκηση της Jumbo, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και αποδίδεται στο γεγονός ότι τα παιδιά της εποχής μας «μεταναστεύουν» πιο νωρίς σε προτάσεις όπως τηλέφωνα, μουσική κτλ μειώνοντας την δυναμική της ζήτηση για το ακριβό παιχνίδι. Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση αυτή του Ομίλου διαδραμάτισαν και η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά.
Επίσης:

Oι καθαρές πωλήσεις της μητρικής (χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές), σημείωσαν αύξηση +4% περίπου ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά +3% περίπου

  • Οι πωλήσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν πάνω από +4%
  • Οι πωλήσεις στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά +7% περίπου
  • Σημαντική ήταν η συνεισφορά της δυναμικής αγορά της Ρουμανίας όπου το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων ξεπέρασε το +20%

Με τη λειτουργία του ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος (14.000 τμ περίπου) στο Brasov της Ρουμανίας τον Νοέμβριο 2019, το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου Jumbo έφτασε τα 80 καταστήματα.

Από αυτά τα 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 14 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr στην Ελλάδα.

Οι επόμενες κινήσεις

Ο σχεδιασμός της διοίκησης προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2020, στο δίκτυο καταστημάτων θα προστεθεί ένα νέο κατάστημα στην Ελλάδα (9.000 τ.μ. περίπου). Όσον αφορά την Κύπρο πέρα από την έναρξη ενός νέου υπερ- καταστήματος στην Λευκωσία (11.000 τ.μ. περίπου) θα ξεκινήσει και το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Επίσης, θα λειτουργήσει στην Craiova (12.000 τ.μ. περίπου), στη Ρουμανία ένα νέο ιδιόκτητο κατάστημα ενώ στο ίδιο συγκρότημα θα στεγαστούν αποθήκες και οι υπηρεσίες για το e - jumbo της Ρουμανίας (33.000 τ.μ. περίπου).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούν το 78% περίπου ενέκρινε τη διανομή “προμερίσματος” για την υποδωδεκάμηνη εταιρική χρήση από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Το μέρισμα για τη χρήση που έκλεισε το Δεκέμβριο του 2019 ανέρχεται σε 0,2820 Ευρώ ανά μετοχή και αντιστοιχεί στο 50% του ετήσιου μερίσματος της οικονομικής χρήσης που έληξε την 30.6.2019, προσαυξημένο κατά 20% όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί η διοίκηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας γενικής συνέλευσης.
Το μέρισμα αυτό θα διανεμηθεί σε δύο φάσεις:
1. Στις 30.01.2020 θα καταβληθούν 0,220 Ευρώ ανά μετοχή, από τα φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά που δημιουργήθηκαν από μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1.7.2014 έως 30.6.2015 όπως ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21.01.2020

2. Το υπόλοιπο 0,062 Ευρώ ανά μετοχή, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ