Σύμβαση εκτέλεσης έργου με την Τράπεζα της Ελλάδος από την ΕΚΤΕΡ

Σύμβαση εκτέλεσης έργου με την Τράπεζα της Ελλάδος από την ΕΚΤΕΡ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €5.578.667,62 ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε 36 μήνες.

Σύμβαση εκτέλεσης έργου με την Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ. Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στις 20 Δεκεμβρίου 2019, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου "Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του κτιρίου επί της οδού Σίνα 16".

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €5.578.667,62 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε 36 μήνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ