ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

23/12/2019 12:31 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμβαση εκτέλεσης έργου με την Τράπεζα της Ελλάδος από την ΕΚΤΕΡ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €5.578.667,62 ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε 36 μήνες.