Ικανοποιητικές επιδόσεις στο τρίτο τρίμηνο για την Coca-Cola HBC

Ικανοποιητικές επιδόσεις στο τρίτο τρίμηνο για την Coca-Cola HBC

Αύξηση των εσόδων κατά 3,4% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC.

Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 1,1% στο τρίμηνο, ή κατά -0,1% εάν εξαιρέσουμε την εξαγορά της Bambi. Οι συναλλαγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τον όγκο πωλήσεων και τα σήματά μας αύξησαν ή διατήρησαν το μερίδιο αγοράς στην πλειονότητα των αγορών μας, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν πτώση του όγκου πωλήσεων στον κλάδο σε αρκετές από τις βασικές μας χώρες.

  • Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκαν κατά 1,2%, καταγράφοντας επιτάχυνση συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο και την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

  • Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές υποχώρησαν κατά 4,0%, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν σημειώσει ισχυρή αύξηση κατά 11,3%. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Αύγουστο στις σημαντικότερες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

  • Οι όγκοι πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 3,0%, ή κατά 0,8% εάν εξαιρέσουμε την εξαγορά της Bambi. Η συνεχιζόμενη αύξηση του όγκου πωλήσεων σε Ρουμανία, Ουκρανία και Νιγηρία, όπου η αγορά ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, αντισταθμίστηκε κατά ένα μέρος από την πτώση του όγκου πωλήσεων στη Ρωσία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα αλλά και της υψηλής συγκριτικής βάσης.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 2,3%, ή 2,4% εάν εξαιρέσουμε την εξαγορά της Bambi, σημειώνοντας αύξηση άνω του 1% έναντι του πρώτου εξαμήνου και του αντίστοιχου διαστήματος πέρυσι.

  • Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκαν κατά 0,3%, καθώς οι αυξήσεις τιμών και το θετικό μείγμα κατηγορίας προϊόντων και συσκευασίας αντισταθμίστηκαν από το δυσμενές μείγμα καναλιών διανομής.

  • Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση στις αναπτυσσόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενισχυόμενα από την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής μας με έμφαση στο μείγμα τιμών, κατηγορίας προϊόντων και συσκευασίας, με σκοπό την ενίσχυση της αύξησης των εσόδων.

  • Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 3,4%, ή κατά 3,1% εάν εξαιρέσουμε την εξαγορά της Bambi, με σημαντική βελτίωση να καταγράφεται στο μείγμα προϊόντων/τιμών σε όλες τις αγορές εκτός της Νιγηρίας. Στη Νιγηρία, οι επενδύσεις με στόχο την τελική τιμή των προϊόντων μας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με επιτυχία, έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστική μας θέση συμβάλλοντας στην αύξηση του όγκου πωλήσεων τον Οκτώβριο.

Αναμένουμε αύξηση των εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 4.0% – 4.5% σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένης συνεισφοράς 70 μονάδων βάσης από την εξαγορά της Bambi.

Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις στη διάρκεια του τριμήνου ήταν ευνοϊκότερες από ό,τι αναμέναμε. Για το σύνολο του έτους αναμένουμε αρνητικό αντίκτυπο ύψους €15 εκατ., μια βελτίωση της τάξης των €5 εκατ. σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμησή μας.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Σε ένα τρίμηνο που ο ασυνήθιστα ψυχρός και βροχερός καιρός κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, συμπίεσε τον όγκο πωλήσεων στον κλάδο σε πολλές από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, αισθανόμαστε ικανοποιημένοι που αυξήσαμε ή διατηρήσαμε το μερίδιο μας στην πλειονότητα των αγορών μας και που σημειώσαμε πρόοδο με την εμπορική μας στρατηγική, η οποία βελτίωσε ακόμα περισσότερο το μείγμα προϊόντων/τιμών και συνετέλεσε στη διατήρηση της ανάπτυξης σε βασικούς τομείς που εστιάζει η στρατηγική μας όπως τα προϊόντα με το σήμα Coke, τα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες, τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη και η καινοτομία. Είμαστε επίσης περήφανοι που ο Δείκτης Βιωσιμότητας Dow Jones μας ανέδειξε ως την πιο βιώσιμη εταιρεία ποτών και αναψυκτικών στην Ευρώπη για έκτη φορά μέσα σε επτά χρόνια.

Για το σύνολο του έτους, είμαστε ικανοποιημένοι από την επιτάχυνση που παρατηρούμε στο τέταρτο τρίμηνο, η οποία μας δίνει την πεποίθηση ότι το 2019 θα είναι μια χρονιά ισχυρής αύξησης των εσόδων μας σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και καλής ανάπτυξης των περιθωρίων κέρδους».

Μεταβολή (%)

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις

Όγκος πωλήσεων

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο

Γ' τρίμηνο 2019 με
Γ' τρίμηνο 2018

σε ουδέτερη συναλλαγμα-τική βάση1

σε δημοσιευ-μένη βάση

σε ουδέτερη συναλλαγμα-τική βάση1

σε δημοσιευ-μένη βάση

Σύνολο Ομίλου

3,4

5,0

1,1

2,3

3,8

Αναπτυγμένες αγορές

1,5

2,1

1,2

0,3

0,9

Αναπτυσσόμενες αγορές

0,4

0,1

-4,0

4,6

4,3

Αναδυόμενες αγορές

6,5

9,8

3,0

3,4

6,6

  1. Για λεπτομέρειες επί των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ»), ανατρέξτε στις ενότητες «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» και «Ορισμοί και συμφωνίες Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ»)».

Περιληπτική Ενημέρωση

Για άλλη μία φορά, αυξήσαμε ή διατηρήσαμε στα ίδια επίπεδα το μερίδιο αγοράς στην πλειοψηφία των αγορών μας και σημειώσαμε ικανοποιητική πρόοδο στους τομείς στρατηγικής μας εστίασης παρά τον ασυνήθιστα ψυχρό και βροχερό καιρικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που οδήγησαν σε μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων του κλάδου στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών (NARTD) σε αρκετές από τις αγορές μας.

Είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι καταγράφεται ικανοποιητική αύξηση του όγκου πωλήσεων σε ευρεία βάση στα προϊόντα με το σήμα Coke, τα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες και το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων με χαμηλή και μηδενική ζάχαρη, που αποτελούν βασικούς τομείς στους οποίους εστιάζει η στρατηγική μας, καθώς και από το γεγονός ότι η καινοτομία συνεχίζει επίσης να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξή μας. Στη διάρκεια του τριμήνου, αυτοί οι τομείς, στην ανάπτυξη των οποίων στηρίζουμε τα μακροπρόθεσμα σχέδιά μας, επηρεάστηκαν αρνητικά από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κυρίως στην Ελβετία, στην Αυστρία, στις αναπτυσσόμενες αγορές και στη Ρωσία. Συνολικά, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 1,1%, ή κατά -0,1% εάν εξαιρέσουμε την εξαγορά της Bambi.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 2,3%, ή κατά 2,4% εάν εξαιρέσουμε την επίδραση που είχε η εξαγορά της Bambi, οδηγώντας σε επιτάχυνση άνω του 1% έναντι του ρυθμού αύξησης που καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο και το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αυξήσεις τιμών, το θετικό μείγμα κατηγορίας προϊόντων και τις αλλαγές στις συσκευασίες που οδήγησαν σε βελτίωση του μείγματος συσκευασιών άμεσης κατανάλωσης κατά 260 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Η θετική αυτή επίδραση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τον αντίκτυπο της στρατηγικής αύξησης των τιμών των προϊόντων μας στη Νιγηρία, όπου είμαστε ικανοποιημένοι από τις ισχυρές επιδόσεις του όγκου πωλήσεων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής νέων και πιο προσιτών τιμών στην αγορά, που θέτουν τη βάση για αύξηση της δυναμικής μας. Εξαιρώντας την επίδραση της Νιγηρίας, τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 3,0%, αποδεικνύοντας περαιτέρω τα ικανοποιητικά αποτελέσματα από τη στρατηγική μας βελτίωσης της αξίας που κερδίζουμε από κάθε κιβώτιο που πουλάμε. Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 3,8%, ενισχυόμενα από τις ευνοϊκές συναλλαγματικές μεταβολές.

Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ανήλθε σε 3,4%, ή σε 2,3% εάν εξαιρέσουμε την επίδραση που είχε η εξαγορά της Bambi. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.

Αναπτυγμένες αγορές

Οι ρυθμοί αύξησης των όγκων πωλήσεων επιταχύνθηκαν στο τρίτο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στο 1,2%. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού και των ποτών ενέργειας αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του όγκου πωλήσεων στις κατηγορίες των εμφιαλωμένων νερών και των χυμών.

Στην Ιταλία, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, διατηρώντας την ενθαρρυντική δυναμική ανάπτυξης που παρατηρείται στη χώρα από το τρίτο τρίμηνο του 2018. Σημειώνουμε αύξηση με ταχύτερο ρυθμό από ότι για το συνολικό κλάδο των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών, σε όλες τις κατηγορίες, εκτός των χυμών, όπου οι πωλήσεις παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Συνεχίζουμε να ωφελούμαστε από τις αλλαγές που έγιναν στην αρχιτεκτονική συσκευασίας/τιμών στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών καθώς και από τις ενέργειες που έγιναν για να βελτιώσουμε την κάλυψη των καναλιών εκτός σπιτιού, ως αποτέλεσμα των οποίων κερδίζουμε μερίδιο τόσο στο οργανωμένο εμπόριο όσο και στα κανάλια εκτός σπιτιού. Είμαστε ιδιαιτέρως ενθουσιασμένοι από την ισχυρή αύξηση των πωλήσεων του FUZETEA.

Το Σεπτέμβριο ανακοινώσαμε τη σύναψη συμφωνίας για την εξαγορά, από κοινού με την The Coca-Cola Company, της Acque Minerali S.r.l. («Acque Minerali» ή «Lurisia»), μιας ιταλικής ιδιωτικής εταιρείας εμπορίας φυσικού μεταλλικού νερού και ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες. Τα προϊόντα της Lurisia απολαμβάνουν υψηλή αναγνωρισιμότητα και είναι συνώνυμα της ποιότητας, της αυθεντικότητας, της γεύσης και του ιταλικού τρόπου ζωής. Πιστεύουμε ότι η εξαγορά αυτή μας δίνει μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης στην Ιταλία και, με την πάροδο του χρόνου, και εκτός των συνόρων αυτής. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο, με μεταγενέστερη έμφαση στην ενσωμάτωση της εταιρείας και στην επέκταση του σήματος.

Οι όγκοι πωλήσεων στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, με την πτώση στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών να οφείλεται εν μέρει στις ενισχυμένες πωλήσεις εν όψει των αυξήσεων των τιμών του Ιουλίου. Συνεχίζουμε να παρατηρούμε ισχυρή δυναμική στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες, έχοντας κερδίσει μερίδιο τόσο όγκου όσο και αξίας στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών στο τρίμηνο. Σημειώθηκε πτώση του όγκου πωλήσεων κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό στην κατηγορία των χυμών σε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου εστιάζουμε σε προϊόντα αυξημένης αξίας στην κατηγορία.

Η Ιρλανδία συνέχισε τις ικανοποιητικές επιδόσεις καταγράφοντας υψηλή μονοψήφια αύξηση των όγκων πωλήσεων. Η κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών ενισχύθηκε από την αύξηση των πωλήσεων της Coke Zero καθώς και της Coca-Cola Regular, συμπληρώνοντας ένα έτος από την εφαρμογή του φόρου στη ζάχαρη το 2018. Η Fanta διατήρησε θετική δυναμική ενισχυμένη από τη Fanta Zero και την κυκλοφορία της νέας γεύσης Wild Berry. Στην κατηγορία των ποτών ενέργειας διατηρήθηκε το διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, με συνέχιση των ισχυρών επιδόσεων από το Monster και ενίσχυση από την κυκλοφορία της Coke Energy.

Στην Ελβετία οι όγκοι πωλήσεων υποχώρησαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό στο τρίτο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επηρέασαν ολόκληρο τον κλάδο των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών, που κατέγραψε πτώση του όγκου πωλήσεων της τάξης του 12% τον μήνα Αύγουστο. Σημειώθηκαν πτώσεις όγκου πωλήσεων στην πλειονότητα των κατηγοριών εκτός από την κατηγορία των ποτών ενέργειας και του καφέ.

Στο τρίτο τρίμηνο οι όγκοι πωλήσεων στην Αυστρία υποχώρησαν σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω των κατηγοριών των ανθρακούχων αναψυκτικών, των χυμών, των εμφιαλωμένων νερών και του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού, γεγονός που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις καλές επιδόσεις στην κατηγορία των ποτών ενέργειας. Οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών επηρεάστηκαν από τη λύση της συμφωνίας διανομής τοπικού προϊόντος.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκαν κατά 2,1% στο τρίμηνο. Το όφελος του θετικού αντίκτυπου από το μείγμα τιμών και συσκευασίας, κυρίως ως αποτέλεσμα της αλλαγής στην αρχιτεκτονική συσκευασίας/τιμής στην Ελβετία και την Ιταλία, καθώς και των ευνοϊκών διακυμάνσεων του Ελβετικού Φράγκου, υπεραντιστάθμισαν το αρνητικό μείγμα καναλιών διανομής. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 0,3% στο τρίμηνο.

Αναπτυσσόμενες αγορές

Ο όγκος πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές υποχώρησε κατά 4,0%, έναντι της υψηλής συγκριτικής βάσης της τάξης του 11,3% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ιδίως στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες αγορές που επικράτησαν τον Αύγουστο, τον μήνα με τις περισσότερες συναλλαγές, επηρέασαν την αύξηση του όγκου πωλήσεων στον κλάδο των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών.

Ο όγκος πωλήσεων στην Πολωνία υποχώρησε σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων θερμοκρασιών της περιόδου σε συνδυασμό με την υψηλή συγκριτική βάση. Σημειώθηκε διψήφια αύξηση του όγκου πωλήσεων στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών. Ο αρνητικός αντίκτυπος από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαιτέρως εμφανής τον σημαντικό μήνα Αύγουστο, και η πτώση των όγκων πωλήσεων στον κλάδο των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών περίπου της τάξης του 9% δεν μας άφησε ανεπηρέαστους. Η κατηγορία των ποτών ενέργειας σημείωσε ένα ακόμη τρίμηνο διψήφιας αύξησης με την υποστήριξη της κυκλοφορίας της Coke Energy και των ισχυρών επιδόσεων από το Monster. Οι όγκοι πωλήσεων του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού κατέγραψαν πτώση εν μέσω έντονα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που επηρεάστηκε επίσης από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Στην Ουγγαρία, ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό λόγω των χαμηλότερων όγκων πώλησης στις κατηγορίες των εμφιαλωμένων νερών, του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού και των χυμών, παρά την αύξηση του όγκου πωλήσεων στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών και των ποτών ενέργειας. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες του Αυγούστου σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές πιέσεις στην κατηγορία του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού, οδήγησαν σε αυτή την πτώση, ενώ τα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό στην περίοδο.

Ο όγκος πωλήσεων στην Τσεχική Δημοκρατία υποχώρησε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερα υψηλής συγκριτικής βάσης. Οι όγκοι πωλήσεων εξακολουθούν να αυξάνονται με χαμηλό μονοψήφιο ρυθμό στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Στο μεταξύ, η μεγάλη βελτίωση που καταγράφηκε στο μείγμα προϊόντων/τιμών σε όλες τις κατηγορίες εκτός από την κατηγορία του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού, επέφερε χαμηλή μονοψήφια άνοδο των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση για τη χώρα στο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις στις αναπτυσσόμενες αγορές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα στο υπό εξέταση τρίμηνο, καθώς η πτώση του όγκου πωλήσεων και οι δυσμενείς συναλλαγματικές διακυμάνσεις αντισταθμίστηκαν από το ευνοϊκό μείγμα κατηγορίας προϊόντων και συσκευασίας σε συνδυασμό με τον θετικό αντίκτυπο των τιμών. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 4,6%.

Αναδυόμενες αγορές

Οι όγκοι πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 3,0%, ή κατά 0.8% εάν εξαιρέσουμε την επίδραση της εξαγοράς της Bambi. Η αύξηση στις αναδυόμενες αγορές αποδίδεται κυρίως στη χαμηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών και στη διψήφια αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία των ποτών ενέργειας.

Οι όγκοι πωλήσεων στη Ρωσία υποχώρησαν κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό στο υπό εξέταση τρίμηνο. Ο κλάδος των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών σημείωσε πτώση του όγκου πωλήσεων κατά σχεδόν 7% αυτό το τρίμηνο, ως αποτέλεσμα του ψυχρού και βροχερού καιρού. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, σημειώσαμε αύξηση του μεριδίου αγοράς τόσο σε όγκο όσο και σε αξία στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών και πετύχαμε αύξηση του μείγματος προϊόντων/τιμών στην αγορά. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών καταγράφηκαν ισχυρές επιδόσεις στα προϊόντα με σήμα Coke και τα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες. Στην κατηγορία των ποτών ενέργειας σημειώθηκε άλλο ένα τρίμηνο διψήφιας αύξησης του όγκου πωλήσεων, με ισχυρές επιδόσεις τόσο από το Monster όσο και το Burn, που ενισχύθηκαν από την κυκλοφορία του Monster Ultra και του Burn Lemon Ice. Οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των χυμών υποχώρησαν υπό την επίδραση της συνολικής δυναμικής του κλάδου, καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να κερδίσουμε μερίδιο αγοράς και να εισέλθουμε στην premium αγορά.

Στην Νιγηρία, ο όγκος πωλήσεων κατέγραψε χαμηλή μονοψήφια αύξηση. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον στη Νιγηρία εξακολουθεί να είναι έντονο, ενώ το ζήτημα της προσιτότητας των προϊόντων μας παραμένει επίκαιρο για τον καταναλωτή. Οι επενδύσεις που έχουμε κάνει στην τιμή της επιστρεφόμενης γυάλινης συσκευασίας αποδίδουν. Τον Σεπτέμβριο επεκτείναμε τις επενδύσεις αυτές στη φιάλη PET με ενθαρρυντικά πρώτα σημάδια, όπως η ισχυρή διψήφια αύξηση του όγκου πωλήσεων τον Οκτώβριο. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών διατηρήθηκε η δυναμική ανόδου του όγκου πωλήσεων της Coke Zero, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των όγκων πωλήσεων. Οι πωλήσεις της Fanta αυξήθηκαν κατά διψήφιο ποσοστό στη διάρκεια του τριμήνου, ως αποτέλεσμα των συσκευασιών επιστρεφόμενων γυάλινων φιαλών. Στην κατηγορία των ποτών ενέργειας σημειώθηκε διψήφια αύξηση των πωλήσεων στο τρίμηνο, ενισχυμένη από την αύξηση που καταγράφηκε σε όλες τις γεύσεις.

Στη Ρουμανία, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, με υψηλή αύξηση να παρατηρείται στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών και των εμφιαλωμένων νερών. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό. Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε τόσο η Coca-Cola Regular όσο και η Coke Zero. Οι καλές επιδόσεις της Fanta στη διάρκεια του τριμήνου ενισχύθηκαν από την κυκλοφορία νέων γεύσεων στα προϊόντα χωρίς ζάχαρη. Η επιτυχημένη υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής μας συνέβαλε στη συνέχιση των εξαιρετικών επιδόσεων του Schweppes. Οι όγκοι πωλήσεων του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού υποχώρησαν κατά διψήφιο ποσοστό λόγω της κατάργησης του Nestea. Στην κατηγορία των ποτών ενέργειας σημειώθηκε διψήφια αύξηση, που ενισχύθηκε από την κυκλοφορία της Coke Energy. Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε διψήφιο ποσοστό στη διάρκεια του τριμήνου, επηρεασμένες θετικά από την κυκλοφορία του GLACÉAU smartwater.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,8%, επωφελούμενα από το μείγμα τιμών, συσκευασίας και κατηγορίας προϊόντων. Η συγκεκριμένη αγορά επηρεάστηκε θετικά από το ισχυρότερο Ρωσικό Ρούβλι και Νάιρα Νιγηρίας. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 3,4%, ή κατά 3,1%, εάν εξαιρέσουμε την επίδραση της εξαγοράς της Bambi. Εξαιρώντας την επίδραση της Νιγηρίας, όπου είχαμε ξεκάθαρη στρατηγική να επενδύσουμε στην τιμή των προϊόντων μας, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 4,9%.

Βασικά οικονομικά μεγέθη ανά κατηγορία

Στο τρίτο τρίμηνο, ποσοστό 3,7% του όγκου πωλήσεων προήλθε από κατηγορίες, σήματα, γεύσεις και συσκευασίες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο 12μηνο. Ο ρυθμός αύξησης κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο ως αποτέλεσμα της εστίασής μας στην ανάπτυξη των καναλιών διανομής και των πωλήσεων αυτών των καινοτόμων προϊόντων. Οι καινοτομίες γεύσεων αφορούν κυρίως τα σήματα ανθρακούχων αναψυκτικών καθώς και τις κατηγορίες των ποτών ενέργειας, των εμφιαλωμένων νερών και του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειες περιορισμού του αντίκτυπού μας στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, μόλις προσθέσαμε την Κροατία ως την τέταρτη αγορά πώλησης εμφιαλωμένου νερού σε 100% ανακυκλωμένη συσκευασία PET. Είμαστε περήφανοι που για έκτη φορά μέσα σε επτά χρόνια αναδειχθήκαμε από το Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones ως η πιο βιώσιμη εταιρεία ποτών και αναψυκτικών στην Ευρώπη. Για εννέα συνεχόμενα χρόνια, ο συγκεκριμένος δείκτης μας κατατάσσει ανάμεσα στις τρεις καλύτερες εταιρείες ποτών και αναψυκτικών παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά. Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο να διατηρήσουμε την ηγετική θέση σε αυτόν τον τομέα.

Οι όγκοι πωλήσεων ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκαν κατά 1,3%, με χαμηλή μονοψήφια αύξηση τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές, ενώ οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές υποχώρησαν. Στη διάρκεια της περιόδου, στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών σημειώθηκε αύξηση στο μερίδιο αγοράς σε αξία στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση στους τομείς όπου εστιάζουμε τη στρατηγική μας. Οι πωλήσεις προϊόντων με χαμηλή και μηδενική ζάχαρη αυξήθηκαν κατά 21,4% ενώ συνεχίζουμε να μειώνουμε το ποσοστό ζάχαρης σύμφωνα με τη δέσμευσή μας να έχουμε μειώσει την ποσότητα ζάχαρης ανά 100 ml προϊόντος κατά 25% έως το 2025, έχοντας ως έτος βάσης το 2015. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες καταγράφηκε αύξηση 7,7% με ισχυρές επιδόσεις να καταγράφουν τα προϊόντα με το σήμα Schweppes. Ο όγκος πωλήσεων προϊόντων με το σήμα Coke αυξήθηκε κατά 4,0%, με την Coke Zero να καταγράφει άνοδο 19,9% διατηρώντας την ισχυρή δυναμική της. Στο μεταξύ, οι όγκοι πωλήσεων Sprite και Fanta υποχώρησαν παρά τη συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση που καταγράφηκε στις πωλήσεις προϊόντων χωρίς ζάχαρη και των δύο σημάτων.

Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών, μια κατηγορία ιδιαίτερα ευαίσθητη στις καιρικές συνθήκες, σημειώθηκε πτώση 2,4%. Στην Πολωνία, είχαμε υψηλή συγκριτική βάση, καθώς εφαρμόσαμε ένα ισχυρό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την αύξηση των πωλήσεων σε εμφιαλωμένα νερά στην αγορά.

Στην κατηγορία των χυμών οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 3,3% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω της πτώσης του όγκου πωλήσεων και στους τρεις τομείς όπου δραστηριοποιούμαστε, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις ισχυρές επιδόσεις του μείγματος προϊόντων/τιμών στην κατηγορία.

Στην κατηγορία των ποτών ενέργειας συνεχίζεται η ισχυρή δυναμική με αύξηση του όγκου πωλήσεων της τάξης του 25,3%. Οι πωλήσεις Monster συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με αύξηση της τάξης του 32,3%, ενώ υψηλή μονοψήφια αύξηση του όγκου πωλήσεων σημειώθηκε και από το Burn. Επίσης, η καινοτομία έχει επηρεάσει θετικά την κατηγορία, με την προσθήκη των νέων σημάτων Coke Energy και Predator στην κατηγορία, καθώς και τις επιτυχημένες καινοτομίες γεύσεων, οι οποίες διατηρούν τον ενθουσιασμό στην κατηγορία αυτή.

Στην κατηγορία του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού, οι όγκοι πωλήσεων υποχώρησαν κατά 13,1% επηρεασμένοι εν μέρει από την κατάργηση του Nestea στις τρεις αγορές όπου διατίθετο ακόμα, καθώς και από την πτώση στις πωλήσεις του FUZETEA κατά 6,1%. Η κατηγορία του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που συνέβαλαν στην πτωτική τάση του όγκου πωλήσεων. Επίσης δεχτήκαμε ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις σε μικρό αριθμό αγορών. Το FUZETEA είναι ένα σχετικά καινούργιο σήμα το οποίο πιστεύουμε ότι έχει πολλές δυνατότητες, καθώς χτίζουμε την αναγνώριση και πιστότητα του προϊόντος με τους καταναλωτές και τους πελάτες μας. Το πόσο αποτελεσματικές είναι οι προσπάθειές μας φαίνεται και από την επιτυχία που είχε το σήμα στην Ιταλία όπου οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν σε ποσοστό άνω του 40% με αποτέλεσμα να έχουμε καταλάβει ήδη την τρίτη θέση στην αγορά σε λιγότερο από δύο χρόνια από την κυκλοφορία του σήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ