Η Paloservices στρατηγικός συνεργάτης  για την Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η Paloservices στρατηγικός συνεργάτης  για την Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη

Νέο παγκόσμιο Marketplace για αυτόματες μεταφράσεις λανσάρισε στο Παρίσι την προηγούμενη Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 η Systran.

Το community-based Marketplace, περιλαμβάνει τεχνολογίες και μοντέλα μετάφρασης ανοιχτού κώδικα τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Harvard University αλλά και με την συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων γλωσσολογίας και συνεργατών όπως οι Mozilla και Amnesty International.

Η Paloservices είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που αναλαμβάνει τη δημιουργία μοντέλων μηχανικής μετάφρασης για το Marketplace της Systran, ως στρατηγικός συνεργάτης. Τα στελέχη της Palo, έχουν εκπαιδευτεί στην τεχνολογία αιχμής Machine Translation ώστε να δημιουργήσουν τα καλύτερα μεταφραστικά μοντέλα σε διάφορες γλώσσες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Η νέα αυτή δραστηριότητα της εταιρείας χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ- Καινοτομώ 1».

Η Μηχανική Μετάφραση επιταχύνει την ανάπτυξη μεταφραστικών μοντέλων που ανταποκρίνονται στις απαιτητικές ανάγκες της επαγγελματικής αγοράς για βελτιωμένη ποιότητα αυτόματης μετάφρασης. Η νέα αυτή διαδικτυακή υπηρεσία προσφέρει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε έναν μεγάλο κατάλογο εκπαιδευμένων μεταφραστικών μοντέλων, σε όλες τις γλώσσες και σε πολλά εξειδικευμένα πεδία/κλάδους όπως οι Τηλεπικοινωνίες, Τράπεζες, Υγεία, Πληροφορική, Τουρισμός και Λιανική.

«Η στρατηγική συνεργασία της Paloservices με τη Systranαρχικά προβλέπει την εκμάθηση μοντέλων μηχανικής μετάφρασης σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικές γλώσσες στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθιστώντας την Palo κεντρικό εκπρόσωπο των τεχνολογιών Μηχανικής Μετάφρασης στην ευρύτερη περιοχή» δήλωσε ο CEO της Paloservices, Παναγιώτης Τσαντίλας.