ΕΒΖ: Καταφεύγει στο άρθρο 106 του πτωχευτικού κώδικα

ΕΒΖ: Καταφεύγει στο άρθρο 106 του πτωχευτικού κώδικα

Στην κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 106δ της Προπτωχευτικης Διαδικασίας Εξυγίανσης καταφεύγει η Ελληνική Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ).

Η ΕΒΖ αναμένεται να καταθέσει μέχρι την Παρασκευή σχετικό αίτημα στο Δικαστήριο, στη βάση του σχεδίου εξυγίανσης που έχει εκπονήσει η Τράπεζα Πειραιώς υποστηριζόμενη από τους συμβούλους της.

Η αίτηση προβλέπει ότι εταιρεία θα εξυγιανθεί από τη βασική πιστώτρια την τράπεζα Πειραιώς μέσω της κατάτμησης της επιχείρησης σε τρεις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (SPVs) στις οποίες θα μεταβιβαστούν τα περιουσιακά της στοιχεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ