ΕΛΠΕ: Αναχρηματοδότηση δανείων με επιτόκιο κάτω από 4%

ΕΛΠΕ: Αναχρηματοδότηση δανείων με επιτόκιο κάτω από 4%

Σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του, με επιτόκια που κινούνται κάτω από το 4%, προχώρησε ο όμιλος των ΕΛΠΕ, εξασφαλίζοντας καλύτερους όρους και διασφαλίζοντας επάρκεια κεφαλαίων που καλύπτουν τις επενδυτικές του ανάγκες για τα επόμενα δύο χρόνια

Συγκεκριμένα,τα ΕΛΠΕ ολοκλήρωσαν η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ενώ ταυτόχρονα προχώρησαν και στη σύναψη νέων δανείων συνολικού ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος αναχρηματοδότησε υφιστάμενο κοινοπρακτικό δάνειο, με ταυτόχρονη αύξηση του ποσού σε 400 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με συμμετοχή Ελληνικών και ξένων τραπεζών. Επίσης προέβη στη σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 250 εκατ. δολαρίων τριετούς διάρκειας.

Σημειώνεται ότι εντός του α’ εξαμήνου 2018, υπεγράφη και η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού δανείου τριετούς διάρκειας με ταυτόχρονη αύξηση του ύψους του δανείου κατά 100 εκατ. ευρώ σε 300 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεταιτα δάνεια έχουν βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένου του σημαντικά μειωμένου κόστους δανεισμού που αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην κερδοφορία του ομίλου. Ταυτόχρονα επιτεύχθηκε η αύξηση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου. Τα δάνεια έχουν τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης γεγονός που παρέχει ευελιξία στη διαχείριση.

Η ζήτηση για συμμετοχή από τράπεζες ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του ελληνικού και διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος στον όμιλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ