Πλαστικά Θράκης: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο Q1

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο Q1

Στο ποσό των 78,52 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Πλαστικά Θράκης το πρώτο τρίμηνο του 2018 έναντι 76,55 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2017, αυξημένος κατά 2,6%.

 

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 16,97 εκατ. ευρώ σε σχέση με 16,77 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 1,2%. Τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ ανήλθαν σε 4,57 εκατ. ευρώ σε σχέση με 4,46 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 2,4%.

Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 7,81 εκατ. ευρώ σε σχέση με 7,79 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2017 (+0,2%), τα ενοποιημένα ΚΠΦ σε 3,14 εκατ. ευρώ σε σχέση με 2,80 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2017 (+12,1%), τα ενοποιημένα ΚΜΦ&ΔΜ σε 2,25 εκατ. ευρώ σε σχέση με 2,15 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2017 (+4,8%).

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0514 ευρώ σε σχέση με 0,0491 ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2017 (+4,7%).

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2018 ανήλθε σε 142,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με 137,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2017 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 70,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με 57,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ