Επ. Κεφαλαιαγοράς: Κατέθεσε μήνυση κατά της Folli Follie

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Κατέθεσε μήνυση κατά της Folli Follie

 

Μηνυτήρια αναφορά κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Διευθυντών του Ομίλου και της Ασίας για την υπόθεση της εταιρείας Folli Follie κατέθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στην αναφορά της προς την Εισαγγελία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βασίζεται στις διατάξεις του Ν.1969/1991 (που αφορά εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις), αρ.76 παρ. 8 το οποίο σημειώνει ότι: «Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές και υπάλληλοι νομικών προσώπων, χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι και χρηματιστές που εν γνώσει τους υποβάλλουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή παραλείπουν την υποβολή στοιχείων ή παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια ελέγχου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή δημοσιεύουν ψευδή ή ανακριβή οικονομικά στοιχεία για την επιχείρηση τους τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι πενήντα εκατομμύρια δραχμές».

Η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι σε όλη τη διάρκεια της επίμαχης υπόθεσης της Folli Follie κινήθηκε έγκαιρα με γνώμονα τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3371/2005, αρ. 17), τη συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών της καθώς και τις διεθνείς πρακτικές.

Επίσης, προχώρησε στις προβλεπόμενες και αναγκαίες ενέργειες σε όλα τα στάδια εξέλιξης της υπόθεσης και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Η Επιτροπή τονίζει επίσης ότι είναι προφανές ότι οι επιμέρους ενέργειες που σχετίζονται με τη διενέργεια ελέγχων δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται, καθ΄ όσον υπόκεινται σε σχετικούς περιορισμούς που προβλέπονται για το απόρρητο.

Συνεπώς, συνιστά στους επενδυτές να ενημερώνονται για την υπόθεση από τις επίσημες πηγές, αναμένοντας τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται σε πολλά επίπεδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ