Επενδυτικό «stress test» για τη ΔΕΗ

Επενδυτικό «stress test» για τη ΔΕΗ

 


 


Σε φάσεις θα διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση των λιγνιτικών μονάδων Μελίτης και Μεγαλόπολης της ΔΕΗ, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε η Επιχείρηση.

Έχει προηγήθηκε market test στο πλαίσιο του οποίου 15 εταιρείες εξέφρασαν ενδιαφέρον για αγορά του ενός ή και των δύο «πακέτων». Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ξεκίνησε λήγει στις 21 Ιουνίου.

Θα ακολουθήσει προεπιλογή και υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών. Αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης θα είναι το τίμημα.

Η πρόσκληση

Όπως αναφέρει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιήθηκε από τη ΔΕΗ, στην πρώτη φάση τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, υποβάλλοντας μια εκδήλωση ενδιαφέροντος μαζί με μια ομάδα συγκεκριμένων υποστηρικτικών εγγράφων που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με μια σειρά κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Στη φάση αυτή θα επιλεγούν τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιδεικνύουν τα νομικά, χρηματοοικονομικά και τεχνικά προσόντα για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των αποεπενδυόμενων επιχειρήσεων (Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης).

Η ΔΕΗ και οι σύμβουλοί της έχουν προσδιορίσει μια σειρά από προδιατυπωμένα νομικά, χρηματοοικονομικά και τεχνικά κριτήρια προκειμένου να αξιολογήσουν την επιλεξιμότητα πιθανών επενδυτών να συμμετάσχουν στη β' φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αυτά τα κριτήρια θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαδικασία αξιολόγησης.

Στη δεύτερη φάση και μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας εμπιστευτικότητας οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα λάβουν τον Ιούλιο του 2018 μια διαδικαστική επιστολή (πρόσκληση για δεσμευτικές προσφορές) με οδηγίες για την υποβολή τους, θα αποκτήσουν πρόσβαση στο virtual data room για να διενεργήσουν τον έλεγχό τους και το vendor due diligence report.

Ο προτιμώμενος στρατηγικός επενδυτής θα επιλεγεί μετά από αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών από τη ΔΕΗ.

Μετά την επιλογή, ο προτιμώμενος επενδυτής και η ΔΕΗ θα υπογράψουν τη συμφωνία μεταβίβασης μετοχών έως τα μέσα Οκτωβρίου 2018. Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα θα εκδοθεί στις αρχές Ιουλίου.

Για την πρώτη φάση η προθεσμία εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος έχει οριστεί για τις 21 Ιουνίου ενώ μέχρι τις 11 Ιουνίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για αποσαφηνίσεις.

Μοναδικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΔΕΗ είναι η HSBC, ενώ νομικός σύμβουλος η DLA Piper UK.