Έρχεται εθελούσια έξοδος στη ΔΕΗ

Τα σενάρια και το χρονοδιάγραμμα

 Έρχεται εθελούσια έξοδος στη ΔΕΗ

Εθελούσια έξοδο για προσωπικό με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα εισηγείται το Υπερταμείο για τη ΔΕΗ των 10.950 εργαζομένων πρωτοβουλία στην οποία είχε πρόσφατα αναφερθεί ο επικεφαλής της, Μ. Παναγιωτάκης.

Στη συνταγή του νέου φορέα για να καταφέρει να σταθεί όρθια η πιο προβληματική κρατική επιχείρηση περιλαμβάνεται πληθώρα προτάσεων, από «μαχαίρι» σε υπερωρίες, βάρδιες και εποχικές προσλήψεις, έως ανασχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού (3.433 σε ορυχεία, 4.671 στη παραγωγή, 971 στην εμπορία, 1.515 στη διοίκηση) και το αμφιλεγόμενο μέτρο της πώλησης χαρτοφυλακίου πελατών σε ιδιώτες, το οποίο είχε παγώσει.

Η διοίκηση της ΔΕΗ καλείται να επανεξετάσει το δίκτυο καταστημάτων της, αλλά και να αναθεωρήσει τη τιμολογιακή και εμπορική πολιτική της.

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ΔΕΚΟ ξεχωρίζουν η αδυναμία προσέλκυσης νεαρής ηλικίας προσωπικού και ο κίνδυνος μείωσης της λειτουργικής κερδοφορίας της την περίοδο 2018-2020, ως απόρροια της περιορισμένης ρευστότητας, των δανείων που καλείται να αποπληρώσει το 2019 και των αλλαγών στην αγορά ενέργειας.

Από τη μεταβολή του ενεργειακού μίγματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και τη στροφή στις ΑΠΕ έως την υποχρεωτική μείωση μεριδίου της ΔΕΗ σε προμήθεια και παραγωγή σε επίπεδα κάτω του 50% έως τις αρχές 2020, την αποεπένδυση του λιγνιτικού δυναμικού της και τον μετασχηματισμό της χονδρεμπορικής αγοράς στα πρότυπα του target model.

Παράλληλα, καλείται η ΔΕΗ να αναζητήσει εναλλακτικές για την αναχρηματοδότηση των δανείων που λήγουν το 2019 (1,3 δισ.), να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά τις λιγνιτικές της μονάδες (π.χ. Αμύνταιο), ενώ επισημαίνεται η επικείμενη μείωση των ποσών που καταβάλλει ως αποζημιώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στα νησιά, μετά και τη σταδιακή ολοκλήρωση των πρώτων διασυνδέσεων.