Αυξήθηκε o τζίρος των επιχειρήσεων του τομέα των υπηρεσιών

Αυξήθηκε o τζίρος των επιχειρήσεων του τομέα των υπηρεσιών

Σε ποιες κατηγορίες μειώθηκε

Ανοδικά κινήθηκε ο τζίρος το γ' τρίμηνο εφέτος στην πλειονότητα των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών αυξήθηκε σε: Τηλεπικοινωνίες (0,6%), Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (1,5%), Δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων και δραστηριοτήτων παροχής πληροφόρησης (10,3%), Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (4,3%), Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (0,4%), Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (4,8%), 'Αλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (11,1%), Δραστηριότητες απασχόλησης (9,8%) και Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας (0,2%).

Στον αντίποδα, ο τζίρος μειώθηκε σε: Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (3,4%), Εκδοτικές δραστηριότητες (22,9%), Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών- τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (17,2%), Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (9,3%), Δραστηριότητες καθαρισμού (9,9%) και Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (5,9%).