Μίδας, Πετροπουλάκης και Merit εις σάρκαν μίαν

Μίδας, Πετροπουλάκης και Merit εις σάρκαν μίαν

H Merit ανακοινώνει ότι υπό το νέο πλέον εταιρικό της σχήμα, θα μεταφέρει την έδρα της

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των "Μίδας Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ" και της "Ηλίας Α. Πετροπουλάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ", με απορρόφηση από την "Merit Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ", όπως γνωστοποιεί η τελευταία με ανακοίνωσή της.

Επίσης, εγκρίθηκε από το ΓΕΜΗ δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 119780/2-11-2017 σχετικής απόφασής του, της υπ'αριθμ. πρωτ. 119928/2-11-2017 ανακοίνωσης της καταχώρισης της άνω έγκρισης συγχώνευσης καθώς και των υπ' αριθμ. 120536 και 12546/2017 ανακοινώσεων για την διαγραφή των απορροφώμενων εταιρειών "Μίδας Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ" και "Ηλίας Α. Πετροπουλάκης".

Κατόπιν των ανωτέρω, η Merit ανακοινώνει ότι υπό το νέο πλέον εταιρικό της σχήμα, θα μεταφέρει την έδρα της από την οδό Γ. Σουρή 3, με Τ.Κ. 10557 του Δήμου Αθηναίων, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 5, με 10559 του ίδιου Δήμου (στη σημερινή έδρα της Μίδας).