Η EBZ αποφάσισε ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου

Η EBZ αποφάσισε ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου

Σε ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΒΖ στη συνεδρίασή του της 30/10/2017.

Σε ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΒΖ στη συνεδρίασή του της 30/10/2017.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανασύσταση πραγματοποιήθηκε ως εξής:

ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΤΟΥΧΑ

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα τεθεί προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.