Ο όμιλος Υγεία, το λουκέτο της Stem Health και η περιπέτεια χιλιάδων γονέων

Ο όμιλος Υγεία, το λουκέτο της Stem Health και η περιπέτεια χιλιάδων γονέων

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν χιλιάδες γονείς που εμπιστεύτηκαν την Stem Health Hellas –πρώην θυγατρική του ομίλου Υγεία- για τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων των παιδιών τους. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες της Stem Health καλούν τους γονείς –ακόμη και μέσω SMS- να στραφούν κατά του ομίλου Υγεία ο οποίος με τη σειρά του κάνει σειρά νομικών ενεργειών για να υπερασπιστεί τη δική του θέση. Στη μέση βρίσκονται οι γονείς που διέθεσαν ποσά της τάξεως των 2000 ευρώ για το καλό των παιδιών τους και πλέον δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν.

Άλλο ένα επεισόδιο του σήριαλ που εξελίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες, προστέθηκε με τις νέες διευκρινήσεις στις οποίες προχώρησε ο όμιλος Υγεία. Αναφέρει ότι ότι ως όμιλος «υπέχει οιαδήποτε ευθύνη και υποχρέωση επί του ζητήματος των βλαστοκυττάρων, που δημιούργησε η εταιρεία και οι διοικούντες αυτήν». Το Υγεία σημειώνει ότι ανέλαβε για λόγους εταιρικής κοινωνικής ευαισθησίας την πλήρωση με άζωτο των δεξαμενών φύλαξης του βιολογικού υλικού, που η ως άνω εταιρεία διατηρεί σε χώρο που μισθώνει από το Υγεία. Η διοίκηση αναφέρει ακόμη ότι το Υγεία άμεσα και αποφασιστικά προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρωση της απαιτούμενης ποσότητας του αζώτου για τη συντήρηση του βιολογικού υλικού στις δεξαμενές φύλαξης μέχρι την εξεύρεση λύσεως.

Ταυτόχρονα υπέβαλε έγκληση ενώπιον της Εισαγγελίας Αθηνών και ενημέρωσε όλες τις Αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομική Αστυνομία & Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή) για τις εξελίξεις και τα υφιστάμενα δεδομένα, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες ώστε να επιταχυνθεί η εξεύρεση λύσεως. Κατόπιν παρέμβασής της, η Εισαγγελία Αθηνών, προχώρησε σε κατάσχεση του συνόλου του εξοπλισμού της Stem Health Hellas και όποιος συμβεβλημένος με την εταιρεία επιθυμεί να αναλάβει το βιολογικό υλικό του παιδιού του από τις εγκαταστάσεις της ανωτέρω εταιρείας, θα πρέπει πλέον να απευθυνθεί, σύμφωνα με τα κατά νόμον οριζόμενα, στην Εισαγγελία Αθηνών. Ακόμη το Υγεία αναφέρει ότι υπάρχει σύμβαση διασύνδεσης μεταξύ της εταιρείας Stem Health Hellas Α.Ε. και της Medstem Services Α.Ε. (θυγατρικής του Ιασώ) η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση εν γένει παύσης εργασιών ή μόνιμης αδυναμίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο να πραγματώσει τους καταστατικούς σκοπούς της, οιαδήποτε εκ των δύο τραπεζών, εκχωρεί και μεταβιβάζει στην αντισυμβαλλόμενη της εταιρεία, το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχει συνάψει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ