Πουλήθηκε έναντι 20 εκατ. ευρώ η ARIVIA

Πουλήθηκε έναντι 20 εκατ. ευρώ η ARIVIA
Η μεταβίβαση της εταιρείας ARIVIA σε διεθνές επενδυτικό σχήμα έναντι €20 εκατ. εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΓΕΚΑ.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το διεθνούς βεληνεκούς επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται το επενδυτικό κεφάλαιο Southbridge Europe Mezzanine SICAR αποτελεί αδιαμφισβήτητη επιτυχία της διοίκησης της ΕΛΓΕΚΑ, η οποία έχει καταφέρει να κτίσει ένα υγιές, ανταγωνιστικό και εξωστρεφές προφίλ για την ARIVIA.

Για τον λόγο αυτό, πρόθεση των επενδυτών είναι να διατηρήσουν το διοικητικό σχήμα με όλες τις αρμοδιότητες που κατέχει μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, η απόφαση των μετόχων προβλέπει ότι το 90,04% του μετοχικού κεφαλαίου της ARIVIA θα μεταβιβαστεί σε μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα χρηματοδοτηθεί για την εν λόγω εξαγορά από το ως άνω επενδυτικό σχήμα. Στόχος της διοίκησης της ARIVIA θα είναι να αναπτύξει περαιτέρω την εξωστρέφεια της εταιρίας και τη διείσδυση σε ξένες αγορές όπως η Αγγλία, η Ιρλανδία, κοκ..

Η μεταβίβαση της ARIVIA εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων και της απόφασης που πήρε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ πριν από 12 μήνες για επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής του εστίασης, προκειμένου να επικεντρωθεί στον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων του και συγκεκριμένα:

  • Στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων, μέσω της δραστηριότητας που ιστορικά αναπτύσσει
  • Στα παραδοσιακά logistics στην Ελλάδα μέσω της ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ.

Η στρατηγική αυτή συμφωνία εκτός από το έσοδο ύψους €20 εκατ. που θα αποφέρει στην εταιρία, θα βελτιώσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική εικόνα της ΕΛΓΕΚΑ σε δύο επίπεδα:

  • Βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο του δανεισμού της
  • Εξασφαλίζει στην εταιρία κεφάλαιο κίνησης που θα στηρίξει την απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ