Αλλαγές στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Αλλαγές στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
Την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οποία όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ε.Ε. θα μπορούν να ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό με βασικά χαρακτηριστικά για να πραγματοποιούν καταθέσεις, αναλήψεις και πάσης φύσεως πληρωμές χρηματικών ποσών με ηλεκτρονικά μέσα, προβλέπει νομοσχέδιο που έθεσαν σε δημόσια διαβούλευση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση opengov.gr οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας Ε. Τσακαλώτος και Γ. Σταθάκης.

Στους έχοντες το δικαίωμα να ανοίγουν λογαριασμούς σε τράπεζες της χώρας μας και να πραγματοποιούν καταθέσεις, αναλήψεις και πληρωμές περιλαμβάνονται και όσοι δεν έχουν σταθερή διεύθυνση κατοικίας καθώς και τα πρόσωπα που ζητούν άσυλο σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, το πρωτόκολλο της 31η Ιανουαρίου 1967 της εν λόγω σύμβασης και άλλων σχετικών συνθηκών όπως έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει νόμιμα στην Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να διατηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Kανείς δεν μπορεί να τού στερήσει το δικαίωμα αυτό για λόγους εθνικότητας ή τόπου διαμονής του. Τόσο οι όροι για την απόκτηση όσο και τα συναφή τέλη οφείλουν να προσδιορίζονται ρητά και να είναι εύκολα συγκρίσιμα. Οι πελάτες θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν εύκολα λογαριασμό, αν βρουν άλλον με καλύτερους όρους.

Η ενσωμάτωση της οδηγίας αυτής έχει ως στόχο την ενίσχυση όλων όσων χρησιμοποιούν τυποποιημένες υπηρεσίες πληρωμών. Η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων και των μεταναστών και των πολιτών που ταξιδεύουν πολύ, σε βασικούς λογαριασμούς εκτιμάται ότι θα τονώσει τον οικονομικό εκσυγχρονισμό, θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία και θα βοηθήσει όσους βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση στην κοινωνία της χώρας μας.

Εύκολη πρόσβαση

Όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν έχουν σταθερή διεύθυνση, θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό με βασικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να απαιτούν από τους δυνητικούς πελάτες τους να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θέλουν να ανοίξουν ένα τέτοιο λογαριασμό, υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα των πελατών. Επιπλέον, το αίτημά τους δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να εκπληρωθεί ή επαχθές.

Χαρακτηριστικά ενός βασικού λογαριασμού

Οι πελάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά για να καταθέτουν και να βγάζουν μετρητά, αλλά και να πραγματοποιούν πληρωμές εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών και αυτών με κάρτα πληρωμής. Θα μπορούν να εκτελούν έναν απεριόριστο αριθμό τέτοιων συναλλαγών, είτε χωρίς κόστος είτε καταβάλλοντας εύλογα τέλη.

Πιο εύκολη η αλλαγή λογαριασμού

Προκειμένου να μπορούν να επωφελούνται από τις πιο συμφέρουσες προσφορές, οι πελάτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν εύκολα λογαριασμό, σε περίπτωση που εντοπίσουν τράπεζα που προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης βασικού λογαριασμού με πιο εύλογο κόστος. Η αλλαγή από λογαριασμό σε λογαριασμό στο ίδιο νόμισμα και την ίδια χώρα θα πρέπει να γίνεται από την τράπεζα υποδοχής κατόπιν σχετικής αίτησης του κατόχου ή έκαστου των κατόχων τού εν λόγω λογαριασμού και με την άδειά του(ς).

Οι τράπεζες θα υποχρεώνονται να επιστρέψουν, χωρίς καθυστέρηση, οποιεσδήποτε απώλειες προκύπτουν άμεσα από λάθη κατά τη διαδικασία αλλαγής φορέα.

πηγή: dikaiologitika.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ