Τι συζήτησαν ο Χαρίτσης με τη διοίκηση του ΣΕΒΕ

Τι συζήτησαν ο Χαρίτσης με τη διοίκηση του ΣΕΒΕ
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27.05.16 στη Θεσσαλονίκη γεύμα-συνάντηση εργασίας της Διοίκησης και Μελών του ΣΕΒΕ με τον υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Αλέξη Χαρίτση και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτη Κορκολή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο υφυπουργός παρουσίασε το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονομίας και τον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ, εκφράζοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον του Υπουργείου για μια ουσιαστική συνεργασία και διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας για τη διαμόρφωση των δράσεων επιχειρηματικότητας και των μορφών χρηματοδοτικής υποστήριξής τους.

Σημείωσε μάλιστα ότι έπειτα και από τις θετικές εξελίξεις σχετικά με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τη διευθέτηση του δημόσιου χρέους, διανοίγονται νέες προοπτικές στην ελληνική οικονομία που βελτιώνουν το όλο κλίμα και αποτυπώνονται και σε αύξηση του ενδιαφέροντος συμμετοχής σε προτάσεις του ΕΣΠΑ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δρ Κυριάκος Λουφάκης αναφέρθηκε στην επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης που απελευθερώνει κεφάλαια €3,8 δισ. για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου σε ιδιώτες αλλά και στη, σε συνδυασμό με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, υπερφορολόγηση που αποθαρρύνει νέες επενδύσεις, ιδιαίτερα εκεί όπου προσδοκώνται μεγάλα κέρδη και συνεπώς μεγάλοι φόροι (καινοτομία) και στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Η επίτευξη συμφωνίας στο πρόσφατο Eurogroup και το «κλείσιμο» της πρώτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος αναμένεται να επαναφέρουν την κατ' εξαίρεση αποδοχή των ομολόγων έκδοσης ή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου ως ενέχυρα (waiver), δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για απευθείας χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Η πρόσβαση αυτή των τραπεζών σε κεφάλαια θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση της καθαρής ροής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα και στη μείωση των επιτοκίων των χορηγήσεων.

Αναφορά έγινε επίσης στην υπερφορολόγηση στελεχών και επιχειρηματιών που, μεταξύ άλλων, στερεί ταλέντα από τη χώρα (brain drain) και στην ανάγκη παροχής φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων προς εξειδικευμένους επιστήμονες-προσωπικό που απασχολούνται ιδίως σε θέσεις έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αναφορά έγινε ακόμη στους τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα όπου θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις που απελευθερώνονται, τόσο από το ΕΣΠΑ, όσο και με την αξιοποίηση του πακέτου Junker.

Ως προς το νέο ΕΣΠΑ ο ΣΕΒΕ ζήτησε και πάλι την καθιέρωση κατάλληλα προσδιορισμένου οριζόντιου κριτηρίου εξωστρέφειας (με επιπλέον μοριοδότηση, κ.λ.π.) σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και γενικότερα, ώστε, αφενός, να ενισχυθούν και να επιβραβευθούν οι ήδη εξαγωγικές επιχειρήσεις και, αφετέρου, να παροτρυνθούν οι μη ή σε μικρό ποσοστό εξαγωγικές να αναπτύξουν εξωστρέφεια.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ εξέφρασε για μια ακόμη φορά την ικανοποίηση του ΣΕΒΕ για την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη σχετικά με τη λήψη προκαταβολής επιχορήγησης των δικαιούχων του νέου ΕΣΠΑ, χωρίς πρακτικά την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, μέσω Ανοικτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts), που συνιστά αποτέλεσμα και των συστηματικών ενεργειών του ΣΕΒΕ τόσο προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τους υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τον ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος αποτελεί και πάλι τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) μετά την πρόσφατη υπογραφή της σχετικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου και του φορέα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προτάσεις του ΣΕΒΕ για τα προγράμματα επιχειρηματικότητας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 – και όχι μόνο - που αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα, μεταξύ των οποίων και προγράμματα ενίσχυσης των συνεργατικών σχημάτων. Θετικό για τον ΣΕΒΕ είναι ότι ο ανασχεδιασμός των χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ θα γίνει μετά από αξιολόγηση αυτών της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ώστε να είναι πιο στοχευμένα και αποτελεσματικά για τις επιχειρήσεις.

Ως προς το αίτημα νέων παρατάσεων για τα προγράμματα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» καθώς παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον μετά και την αύξηση του προϋπολογισμού τους δίνοντας την δυνατότητα υπαγωγής σε περισσότερες επιχειρήσεις, προβληματίζει η αποδοχή του καθώς θα πρέπει να συγκερασθεί με την ταχύτερη διαδικασία υποβολής και έγκρισης προτάσεων και εκταμίευσης των αντίστοιχων ποσών, μέσω και των Καταπιστευτικών Λογαριασμών.

Αν και εκτός τυπικής αρμοδιότητας του Υφυπουργού, τα Μέλη του ΣΕΒΕ αναφέρθηκαν και στην ανάγκη άμεσης ψήφισης αλλά και εφαρμογής του νέου επενδυτικού νόμου, το νομοσχέδιο του οποίου κατατέθηκε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής για τις παρατηρήσεις της πριν την εισαγωγή για συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές.

Στο εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για τους προηγούμενους επενδυτικούς νόμους 3299/04 και 3908/11 για τους οποίους ο ΣΕΒΕ έχει ζητήσει την παράταση διάρκειας ισχύος τους μέχρι την 31/12/17, χωρίς όρια και προϋποθέσεις, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν ακόμη ή δεν ολοκλήρωσαν αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια να μπορούν να το πράξουν στην επόμενη διετία και να μη χάσουν την ήδη εξασφαλισθείσα έγκριση.

Οι σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου για τον τρόπο αντιμετώπισης της αδυναμίας χρηματοδότησης των ήδη νομικών δεσμεύσεων (τελικών δικαιούχων) εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων προβληματίζουν έντονα τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να επανεξεταστούν. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η πρόταση που κατατέθηκε από μέλη του ΣΕΒΕ για την υιοθέτηση και πλήρη αξιοποίηση του συμψηφισμού οφειλών μεταξύ δημοσίου και επενδυτών στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ