Ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία- Τα πλεονεκτήματα και οι παγίδες

Ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία- Τα πλεονεκτήματα και οι παγίδες
Μόνο το 2011 οι ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία έφταναν συνολικά τις 2.199, ενώ το 2014 συστάθηκαν περίπου 2.500 νέες εταιρείες από Έλληνες επιχειρηματίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνική Υπηρεσίας Εσόδων της Βουλγαρίας.

Έτσι μέχρι το τέλος του 2014 ο συνολικός αριθμός εταιρειών ελληνικών συμφερόντων ανήλθε σε περίπου 11.000 από τις οποίες οι 9.000 περίπου δεν εμφανίζουν απασχολούμενο. Επίσης 6.000 εκ των 11.000 εμφανίζουν μηδενική δραστηριότητα.

Η ευκολία σύστασης μιας ΕΠΕ στη Βουλγαρία είναι ένας ακόμη λόγος που η «βιομηχανία» ανθεί. Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο επένδυσης για μια ΕΠΕ είναι 2 λέβα, ήτοι 1 ευρώ. Μια επίσκεψη σε συμβολαιογράφο στη Σόφια ή σε άλλη βουλγαρική πόλη και η καταβολή 1.500 ευρώ αρκούν για να αποκτήσει κάποιος μια βουλγαρική ΕΠΕ.

Σύμφωνα με ελληνικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Βουλγαρίας, μερικά από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που υπάρχουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να μετακομίσουν στην χώρα είναι ότι ο φορολογικός συντελεστής στη Βουλγαρία είναι 10%, ο χαμηλότερος μεταξύ των χωρών - μελών της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η Η φορολογία των εταιρικών κερδών είναι 10%, ενώ η πληρωμή μερισμάτων και η διανομή άλλων εισοδήματων φορολογείται με 5%.
Υπάρχει εξαίρεση του ΦΠΑ 20% σε εισαγωγές προϊόντων ή σε εκπόνηση project αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχουν μεγάλα ετήσια ποσοστά αποσβέσεων.

Επιπλέον από τη στιγμή που μπήκε η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (κράτος μέλος της Ε.Ε), οι εταιρίες της δεν είναι offshore, ενώ έχει υπογράψει συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας με τις περισσότερες μη offshore χώρες.

Τα τιμολόγια που εκδίδουν οι βουλγαρικές εταιρίες αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Έχει χαμηλό εργατικό κόστος, ενώ ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 130 (εκατόν τριάντα) ευρώ μηνιαίως, τέσσερις φορές χαμηλότερος από ό,τι στην Ελλάδα.

Υπάρχει αγγλόφωνο εργατικό δυναμικό με μέσο μηνιαίο μισθό 350 ευρώ. Ο συντελεστής διαβίωσης είναι χαμηλός καθώς η Βουλγαρία είναι η φθηνότερη χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρόφιμα, ρουχισμό και ενοίκια.

Έχει μικρή χιλιομετρική απόσταση από την Ελλάδα, επιτρέπεται η αγορά ακινήτου στο όνομα της εταιρίας, ενώ η διεύθυνση διοίκησης της εταιρίας δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με την έδρα της.

Με τη χρήση βουλγαρικής εταιρίας, ο Έλληνας επιχειρηματίας έχει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

1) Μειώνει τον φόρο βάσει τεκμηρίων διαβίωσης ως φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα

2) Μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές από τα κέρδη της εταιρίας του

3) Αποφεύγει τη δαιδαλώδη ελληνική φορολογική νομοθεσία

4) Μειώνει το κόστος λογιστικής παρακολούθησης της εταιρίας

5) Αποκτά ένα διεθνές επιχειρηματικό προφίλ

6) Ενοικίαση ή αγορά ακινήτων (γραφεία, σπίτια, οικόπεδα κλπ.) στη Βουλγαρία, που θεωρείται μία από τις καλύτερες επενδύσεις real estate στην Ευρώπη σήμερα.

7) Αγροτικές δραστηριότητες, καλλιέργειες, δημιουργία φάρμας. Ιδανικές συνθήκες για συνταξιούχους, αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις.

Πάντως, πολλοί εκ των μεσαζόντων στη σύσταση βουλγαρικών εταιρειών αποκρύπτουν από τους πελάτες τους τους κανόνες που θέσπισε το Ελληνικό κράτος με το Ν.4172/2013 με τους οποίους αποκτά τη δυνατότητα να φορολογήσει αυτοβούλως τα μη διανεμηθέντα κέρδη αλλοδαπού νομικού προσώπου στο όνομα του κυρίου μετόχου του, Έλληνα φορολογουμένου, φυσικού προσώπου ή επιχείρησης.

Αυτό γίνεται εφόσον ο Έλληνας φορολογούμενος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με ποσοστό άνω του 50% στην Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία, βρίσκεται σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπάγεται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, (Βουλγαρία -Κύπρος) και άνω του 30% του καθαρού εισοδήματος προ φόρων της εταιρείας αντιστοιχεί σε τόκους, μερίσματα, δικαιώματα και εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

www.bankingnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ