Αυτός ο κλάδος θα αποφέρει «τρελά» κέρδη το 2016

Αυτός ο κλάδος θα αποφέρει «τρελά» κέρδη το 2016
Έρευνα για την οικονομική πορεία των κλάδων της τεχνολογίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών το 2016 διεξήγαγε και μας παρουσιάζει στην 15η έκδοση της η Deloitte Global με τίτλο: «Προβλέψεις για τους Κλάδους της Τεχνολογίας, των ΜΜΕ και των Τηλεπικοινωνιών (ΤΜΤ)».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, ο κλάδος ο οποίος θα αποφέρει τα περισσότερα έσοδα το 2016 είναιη εικονική πραγματικότητα (virtual reality – VR). Τα κέρδη αυτού του κλάδου θα αγγίξουν1 δισ. δολάρια με 700 εκατ. περίπου να προέρχονται από πωλήσεις εξοπλισμού (hardware) και τα υπόλοιπα από πωλήσεις περιεχομένου.

Η Deloitte εκτιμά ότι θα πωληθούν περίπου 2,5 εκατ. συσκευές VR και 10 εκατ. παιχνίδια.Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση αναμένεται ότι η πλειονότητα των εσόδων της VR θα προέλθει από τους «πιστούς» χρήστες περισσότερο παρά από περιστασιακούς χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι ενώ οποιοσδήποτε κάτοχος smartphone θα μπορούσε να δοκιμάσει παραλλαγές VR, η πλειονότητα των εσόδων της συγκεκριμένης αγοράς το 2016, πιθανότατα θα οδηγηθεί περισσότερο από μερικές δεκάδες εκατομμύρια χρήστες παρά από δισεκατομμύρια χρήστες.

Ενώ το 2016 η εικονική πραγματικότητα αναμένεται να φτάσει ένα ορόσημο – κατορθώνοντας να γίνει μια αγορά 1 δισ. – μακροπρόθεσμα η ίδια αγορά είναι πιθανό να δυσκολευτεί για να φτάσει το επίπεδο των smartphone, των PC και της τηλεόρασης που δε λείπουν από πουθενά.

Η Deloitte εκτιμά ότι θα υπάρξει σημαντική δυναμική ανάπτυξης στις γνωστικές τεχνολογίες (cognitive technologies), όπως είναι το computer vision (ένα πεδίο που περιλαμβάνει μεθόδους απόκτησης, επεξεργασίας, ανάλυσης και κατανόησης εικόνων και δεδομένων υψηλής παραμετροποίησης από τον πραγματικό κόσμο προκειμένου να παραχθεί αριθμητική ή συμβολική πληροφόρηση), η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (natural language processing) και το machine learning που διερευνά τη μελέτη και την κατασκευή αλγορίθμων που ερμηνεύουν δεδομένα και κάνουν προβλέψεις.

Φέτος 80 από τις κορυφαίες 100 εταιρίες software αναμένεται να χρησιμοποιήσουν γνωστικές τεχνολογίες (cognitive technologies), απελευθερώνοντας τη δυναμική του Internet of Things[1], γεγονός το οποίο μπορεί να αλλάξει το computing όπως το γνωρίζαμε. Ενώ οι γνωστικές τεχνολογίες μπορεί να μην τραβήξουν την προσοχή των καταναλωτών τόσο όσο οι νέες συσκευές εικονικής πραγματικότητας, είναι πιθανό να γίνουν πολύ πιο σημαντικές μακροπρόθεσμα τόσο για τις εταιρίες όσο και για τους καταναλωτές.

Συνδυαστικά με τις προβλέψεις για την εικονική πραγματικότητα, η έκθεση αναφέρει ότι ενώ οι millennials είναι η γενιά των smartphones, οι «αργοί στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών» millennials (18-24 ετών) αναμένεται να υποστηρίξουν τα PC περισσότερο από όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες το 2016.

Σύμφωνα με έρευνα εταιριών μελών της Deloitte (Deloitte Mobile Consumer Study 2015), ένας μέσος όρος μεγαλύτερος του 85% των «αργών» millennials σε 13 αναπτυγμένες χώρες του κόσμου είχαν πρόσβαση σε laptop το 2015. Επιπλέον, η πρόσβαση σε laptop για τους «αργούς» millennials ήταν είτε η υψηλότερη είτε η δεύτερη υψηλότερη από τις έξι ηλικιακές ομάδες της έρευνας σε όλες τις χώρες εκτός από τη Νορβηγία και τη Φινλανδία.

Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών βλέπουν ότι τα smartphones και τα PCs συμπληρώνουν το ένα το άλλο και όχι ότι υποκαθιστούν το ένα το άλλο, γεγονός το οποίο μπορεί να οφείλεται μερικώς στα μειωμένα κόστη των laptops (πολλές συσκευές διατίθενται σε τιμές χαμηλότερες των 500 δολαρίων).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ