Μετά τις εκλογές έρχονται μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Μετά τις εκλογές έρχονται μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ
Θα τεθεί αίτημα για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων ρύπων στην ηλεκτροπαραγωγή, αμέσως μετά τις εκλογές στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. , κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος σε ποσοστό 7-8%.

Η ελληνική πλευρά θα στηρίξει το αίτημά της στη μείωση του ΑΕΠ της Ελλάδας κάτω από το όριο του 60% του μέσου κοινοτικού όρου που προβλεπόταν ως δικαίωμα εξαίρεσης κάποιας χώρας από την εφαρμογή της οδηγίας το 2013 που κατήργησε τα δωρεάν δικαιώματα ρύπων και η οποία τίθεται υπό αναθεώρηση, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2013, οπότε εφαρμόστηκε η οδηγία, ήταν στο 62% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, με αποτέλεσμα να μην εξαιρεθεί όμως το ΑΕΠ της χώρας το 2014 ήταν κάτω από το 60% του μέσου ευρωπαϊκού όρου και συγκεκριμένα στο 59,7% και για αυτό ο κ. Παναγιωτάκης έθεσε το αίτημα για δωρεάν χορήγηση ρύπων στην ηλεκτροπαραγωγή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων ρύπων το 2013 επιβάρυνε σημαντικά το λειτουργικό κόστος της ΔΕΗ και, ακολούθως, τα τιμολόγια στα οποία και μετακυλίστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του.

Η δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων CO2, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ, μπορεί να επιφέρει μείωση της τάξεως του 7-8% στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ θα στηρίξει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της λιγνιτικής παραγωγής της επιχείρησης.

Ανταγωνιστικές χρεώσεις για μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις

Ο γενικός διευθυντής της Επιχείρησης, Λάζαρος Καραλάζος υποστήριξε ότι οι νέες τιμές της ΔΕΗ στη μέση και χαμηλή τάση εδράζονται σε τρεις άξονες:

  • Στην ανταμοιβή των οικιακών καταναλωτών που είναι συνεπείς στην εξόφληση των λογαριασμών τους για το 2015,
  • Στη μείωση των επαγγελματικών τιμολογίων των μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών εγκαταστάσεων στη μέση τάση
  • Στη μείωση των επαγγελματικών τιμολογίων στη χαμηλή τάση για μεγάλους καταναλωτές

Παράλληλα, υπενθύμισε τις νέες τιμολογιακές ευκαιρίες, όπως είχαν παρουσιαστεί τις προηγούμενες εβδομάδες:

  • Δημιουργία Νέου Εταιρικού Τιμολόγιου με την ονομασία «Εταιρικό Τιμολόγιο-Corporate» με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές χρεώσεις για μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και ομίλους που έχουν πανελλαδικά πολλά και διαφορετικά σημεία εξυπηρέτησης των πελατών τους.
  • Για πελάτες μέσης τάσης, επέκταση των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμολογίων ΒΜ1 και ΒΜ2 που αφορούν μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με ετήσιες καταναλώσεις ανά παροχή άνω των 13GWh και στις παροχές με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 10GWh και μείωση των υπόλοιπων τιμολογίων ΒΓ,ΒΥ και ΒΧ.
  • Για πελάτες χαμηλής τάσης, μείωση του τιμολόγιου Γ22 για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες με ισχύ μεγαλύτερη από 25KVA.
  • Επιβράβευση συνεπών οικιακών πελατών, με επιστροφή του διπλάσιου της αξίας της πάγιας χρέωσης σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό για το έτος 2016, δηλαδή σε όσους έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς του έτους 2015. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση επιστρέφει περίπου 30.000.000 ευρώ στους συνεπείς καταναλωτές της.

Σημειώνεται ότι το νέο «Εταιρικό Τιμολόγιο-Corporate» διατίθεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, ενώ οι μειώσεις στα τιμολόγια Μέσης και Χαμηλής Τάσης θα εφαρμοστούν από την 1η Οκτωβρίου 2015.

Ο κ. Καραλάζος επεσήμανε, επίσης ότι με το νέο πρόγραμμα διακανονισμών των οφειλών προς τη ΔΕΗ προβλέπεται αύξηση των μηνιαίων δόσεων από 36 έως και 100, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, το είδος (οικιακοί, επαγγελματικοί καταναλωτές) και την κατάσταση των καταναλωτών-οφειλετών.