Μείωση στις πωλήσεις των αλυσίδων fast food

Μείωση στις πωλήσεις των αλυσίδων fast food
Υποχώρηση κατά 8% περίπου εμφανίζει το 2013 η αγορά των οργανωμένων αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης, η οποία ξεκίνησε να κινείται συνεχώς από το 2009 και συνεχίστηκε και το 2014, όπως προκύπτει από τη σχετική κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Η ICAP σημειώνει στη μελέτη της πως η ζήτηση για υπηρεσίες εστίασης συνδέεται με την εξέλιξη της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, η οποία μειώνεται τα τελευταία χρόνια.

Επίσης, χαρακτηριστικό του κλάδου, γενικότερα, τα τελευταία χρόνια είναι η μείωση του αριθμού των καταστημάτων των αλυσίδων, καθώς και η αποχώρηση ορισμένων αλυσίδων (εμπορικών σημάτων) από την αγορά, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης να είναι σχετικά μικρός (ιδιαίτερα σε ορισμένες κατηγορίες).

«Η αξία της εγχώριας αγοράς των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (συνολικές πωλήσεις αυτών) ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1992-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 15,1%. Ωστόσο, από το 2009 η αγορά είναι διαρκώς πτωτική», δήλωσε η Ελένη Δεμερτζή, Senior Manager στη Διεύθυνση Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κ. Δεμερτζή, το 2011 η αγορά μειώθηκε κατά 11,1%, το 2012 η μείωση ήταν 18,1%, ενώ το 2013 το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε σε 7,9%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2014 η συνολική αξία της αγοράς κινήθηκε πτωτικά, αλλά με μικρότερο ρυθμό.

Η μείωση του μεγέθους της αγοράς δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με ανάλογη μείωση του όγκου της κατανάλωσης, αλλά και σε συγκράτηση ή μείωση (ως ένα βαθμό) των τιμών πώλησης ορισμένων από τα προσφερόμενα (από τις αλυσίδες) είδη.

Ρυθμοί μείωσης ανά κατηγορία αλυσίδων

Η κατηγορία burger εμφάνισε μείωση 9,8% την περίοδο 2013/12, η κατηγορία pizza κατέγραψε μείωση 11,9%, ενώ η κατηγορία των καταστημάτων snack-sandwich μειώθηκε κατά 3,3%.

Το ίδιο έτος, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική αξία της αγοράς είχαν οι αλυσίδες τύπου snack – sandwich με ποσοστό 40,3%.Ακολούθησε η κατηγορία burger με ποσοστό 35,5%.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού που προέκυψε από δείγμα 11 εταιρειών, προέκυψε, μεταξύ άλλων, πως ο συνολικός κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 12,6% το 2013/2012, ενώ με μικρότερο ρυθμό μειώθηκε το συνολικό μικτό κέρδος (-8,8%).Το λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό και τα δύο εξεταζόμενα έτη. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο τη διετία 2012-2013.