Ομολογιακό δάνειο 42,1 εκατ. για το "Μητέρα"

Ομολογιακό δάνειο 42,1 εκατ. για το "Μητέρα"
Την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου της θυγατρικής της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., ανακοίνωσε το Υγεία, συνολικού ποσού  42,1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη Σύμβαση Κάλυψης και το Πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου που είχαν καταρτισθεί με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.. Αυτό και είχε ως συνέπεια την αναταξινόμηση ισόποσων δανείων της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. στις οικονομικές καταστάσεις από βραχυπρόθεσμες σεμακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ως σχετικώς αναφέρεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2013. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ως άνω κοινό ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται κυρίως με προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., ενώ η Εταιρεία έχει παράσχει την εταιρική της εγγύηση για το ποσό των € 14 εκ. Με αυτή την έκδοση, ο όμιλος ΥΓΕΙΑ ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου δανεισμού του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ