Τα οικονομικά παραμύθια της Hellas On Line

Τα οικονομικά παραμύθια της Hellas On Line
Σε σημερινή ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννιαμήνου της HOL πληροφορηθήκαμε και μάλιστα δια στόματος του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντώνη Κεραστάρη ότι μεταξύ άλλων «το περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBITDA) που ξεπερνά το 31% των εσόδων για το εννεάμηνο, κατατάσσει την εταιρία μας στην κορυφή του κλάδου στην Ευρώπη».

Στη ανακοίνωση γενικώς όλα φαίνονται να λειτουργούν και να πηγαίνουν τέλεια για την HOL. Μόνο που οι άνθρωποι ξεχνούν να δώσουν στοιχεία για πολύ βασικούς δείκτες όπως τα κέρδη μετά από φόρων και κυρίως τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας. Σημειωτέον ότι ήδη από το εξάμηνο η HOL είχε 10,3 εκ Ευρώ αρνητική καθαρή θέση και συντρέχει άμεση εφαρμογή του άρθρου 48 του Νόμου 2190 που αναφέρει ότι αν δεν γίνει αύξηση κεφαλαίου η επιχείρηση πρέπει να οδηγεί σε λύση και εκκαθάριση
Γιια την αύξηση κεφαλαίου που πρέπει υποχρεωτικά να κάνει η εταιρία η τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου αποφάσισε το θέμα να συζητηθεί σε επόμενη Συνέλευση. Ωστόσο παρ ότι έχουν περάσει 4 μήνες από τότε ουδεμία πρόσκληση έχει δημοσιευτεί. Στις οικονομικές καταστάσεις του εννιαμήνου που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 9,5 εκ Ευρώ. Επιπλέον αν κάποιος μελετήσει προσεκτικά τις οικονομικές καταστάσεις διαπιστώνει ότι άλλαξε ο τρόπος διενέργειας αποσβέσεων από 1ης Ιανουαρίου 2013 με αποτέλεσμα να μειωθεί το κόστος αποσβέσεων 2,9 εκ Ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων να αυξηθούν κατά 2,2 εκ Ευρώ. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπέρασμα με ποιο τρόπο βελτιώθηκαν ίδια κεφάλαια που παραμένουν αρνητικά αλλά και η κερδοφορία ειδικά μάλιστα αν ληφθεί υπό όψιν ότι από φόρο 1,689 εκ Ευρώ στο περυσινό εννεάμηνο φέτος έχουν καταβληθεί 162 χιλιάδες Ευρώ.
Και το ερώτημα που τίθεται είναι. Αγγίζει ή όχι τα όρια της παραπλάνησης των επενδυτών η ανακοίνωση της HOL και τι κάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;

N.I.K.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ