Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Εγκρίθηκαν οι πρώτες αιτήσεις για πράσινες επενδύσεις ύψους 5,5 εκατ.

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Εγκρίθηκαν οι πρώτες αιτήσεις για πράσινες επενδύσεις ύψους 5,5 εκατ.

Οι πρώτες Εγκρίσεις Χρηματοδότησης για την Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες αξιολογήσεις των Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» της Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027), όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση 104 αιτήσεων τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ, από τις οποίες σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, εβδομήντα οκτώ (78) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής επιχορηγούμενης Δημόσιας Δαπάνης 5.511.594 ευρώ κρίνονται επιλέξιμες .

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ για το αναλυτικό αποτέλεσμα αξιολόγησης, όπως αναφέρει το υπουργείο.

Δυνατότητα ενστάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, να υποβάλουν διοικητική ένσταση μέσω του ΟΠΣΚΕ όπως ορίζει η πρόσκληση της δράσης.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΟΙΚ, η διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και σύντομα αναμένεται να αναγγελθούν και άλλες Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ