Ο οδικός χάρτης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο οδικός χάρτης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ανάγκη λύσεων για υγιείς σήμερα επιχειρήσεις που κουβαλούν βάρη από το παρελθόν και άλλες προκλήσεις

Μεγάλος αριθμός ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στις μεγάλες προκλήσεις των τελευταίων ετών, τόσο με την οικονομική κρίση όσο και με την πανδημία που ακολούθησε και μετέπειτα με τις πληθωριστικές πιέσεις και την αύξηση του ενεργειακού κόστους και κατάφερε να παραμείνει με ανοικτά τα ρολά για ό,τι συνεπάγεται αυτό και για το κρίσιμο ζήτημα της διατήρησης θέσεων εργασίας;

Ποιες όμως είναι σήμερα επιγραμματικά οι μεγάλες προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν; Μπορούν να ανταποκριθούν στις επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προκλήσεων; Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην υλοποίηση όλων ταυτόχρονα ή να δοθεί κάποια προτεραιότητα;

Στην κορυφή των προκλήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την εταιρία συμβούλων Nepa Economic Consulting και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Κωνσταντίνο Πατήρη είναι το ζήτημα της ρευστότητας, ειδικότερα η πρόσβαση στην χρηματοδότηση για κεφαλαία κίνησης. Οι τράπεζες έχοντας ουσιαστικό ρόλο στο τομέα αυτό, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν πραγματικά κεφάλαια κίνησης στις εταιρείες, ώστε να ανοίξουν οι πιστώσεις των εταιρειών προς τους πελάτες τους που θα έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να βελτιωθεί ο τζίρος τους, οι βασικοί οικονομικοί τους δείκτες και φυσικά τα EBITDA, αναφέρει ο κ. Πατήρης. Επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται μια συστηματική προσπάθεια εστιάζοντας στο άνοιγμα της πλατφόρμας του «Know your Customer», με τα κεφάλαια κίνησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με 40% άτοκο, που στην περίπτωση μιας επιχείρησης που δεν έχει δανεισμό υπάρχει ένα επιπλέον bonus 3% στο επιτόκιο.

Ανάγκη λύσεων για υγιείς σήμερα επιχειρήσεις που κουβαλούν βάρη από το παρελθόν και άλλες προκλήσεις

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξεχωρίζουν επίσης:

- Η εξεύρεση λύσεων που θα επιτρέψουν σε υγιείς σήμερα εταιρείες που αντιμετωπίζοντας προβλήματα στο παρελθόν οδηγήθηκαν σε καθεστώς ρυθμίσεων με εξωδικαστικό συμβιβασμό αντιμετωπίζουν ζητήματα πρόσβασης σε νέες χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης και όχι μόνον. Η ζήτηση ενημερότητας με 70% παρακράτηση, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν ένα μέτρο που πάρθηκε σε δύσκολες μέρες για τη χώρα, πρέπει να αρθεί για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια μικρομεσαία επιχείρηση.

- Η πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης από μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και ειδικότερα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το κόστος δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου, όπως εκτιμά η εταιρία συμβούλων, να κυμαίνεται 8.000 έως 14.000 ευρώ, καθώς και την αναγκαιότητα εκπόνησης και υιοθέτησης πολιτικών ESG, που για μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ακόμη σε αρχικά στάδια, η πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει αρκετές προκλήσεις που απαιτεί αλλαγές στο πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

- Η ψηφιοποίηση είναι μια ακόμη μεγάλη πρόκληση που αναγνωρίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς το κόστος είναι υπολογίσιμο. Χρειάζονται κίνητρα, επιδοτήσεις και χρηματοδότηση ώστε να προχωρήσουν.

- Οι επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση αποτελεί επίσης αναγκαιότητα, καθώς σταδιακά θα αποτελεί προαπαιτούμενο χρηματοδότησης ακόμη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

- Η εύρεση κατάλληλου προσωπικού καθώς και η διαρκής εκπαίδευση του προκειμένου να ανταπεξέρχεται στα νέα δεδομένα της αγοράς που αλλάζει.

- Η παροχή φοροτεχνικών και γενικότερα συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα καθήκοντα ενός λογιστή πριν 20 χρόνια, όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Nepa Κωνσταντίνος Πατήρης, είναι εντελώς διαφορετικά με αυτά που απαιτούνται σήμερα και περιλαμβάνουν την άριστη σχέση με τα ψηφιακά εργαλεία και την σε βάθος γνώση του Νόμου και όλων των νομοθεσιών. Η επιχείρηση δεν είναι ένα αντικείμενο «άψυχο», πρέπει να προσεγγιστεί σε όλη την δομή της από τις φοροτεχνικές εταιρίες προκειμένου να βρεθούν εξατομικευμένες απαντήσεις μετά από ενδελεχή και σοβαρό διάλογο με την διοίκηση της κάθε επιχείρησης για τον καθορισμό των αναγκών της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ