Παράταση για την ολοκλήρωση των επενδύσεων σχετικά με το ηλεκτρονικό εισιτήριο στις συγκοινωνίες

Παράταση  για την ολοκλήρωση των επενδύσεων σχετικά με το ηλεκτρονικό εισιτήριο στις συγκοινωνίες

Υπενθυμίζεται ότι η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Παράταση μέχρι τον Ιούνιο του 2023 δόθηκε για την ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων σχετικά με το ηλεκτρονικό εισιτήριο σε αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης του ΕΣΠΑ: «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου».

Σύμφωνα με την απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης, που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γίαννης Τσακίρης, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει, οριζόντια, την 30/06/2023.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ