Επενδύσεις 263 εκατ. από την ΕΕ- Οι λεπτομέρειες

Επενδύσεις 263 εκατ. από την ΕΕ- Οι λεπτομέρειες
Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν στις 15 Ιουλίου με την πρόταση της Επιτροπής να επενδύσει 263 εκατ. ευρώ σε καίρια πανευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών.


Εννέα έργα επελέγησαν μετά από πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης της Ε.Ε. «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ). Τα επιλεγμένα έργα προτεραιότητας αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, τη διασύνδεση των απομονωμένων κρατών-μελών της Ε.Ε. με το ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο και στη συμβολή της επίτευξης των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης για οικονομική, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια.

Στο πλαίσιο αυτό θα χρηματοδοτηθεί μελέτη σχετικά με τη διασύνδεση φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία στην Ελλάδα (στήριξη ύψους 243.250 ευρώ). Οι σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης θα συμβάλουν στη σύνδεση του ελληνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου με τον αγωγό της Αδριατικής (TAP) που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Κασπία Θάλασσα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την Ενέργεια κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε δήλωσε: «Οι καλά συνδεδεμένες ενεργειακές υποδομές είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης. Η στήριξη της Ε.Ε. θα συμβάλει στην κάλυψη των υφιστάμενων ελλείψεων στις ενεργειακές υποδομές, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πραγματικά συνδεδεμένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η αποτελεσματικότερη χρήση των ενεργειακών πόρων, καθώς και η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο».

Στον τομέα του φυσικού αερίου, η ευρωπαϊκή επιχορήγηση θα καλύψει την κατασκευή του Balticonnector (στήριξη της Ε.Ε. ύψους 187,5 εκατ. ευρώ), του πρώτου αγωγού φυσικού αερίου που συνδέει την Εσθονία με τη Φινλανδία. Όταν ολοκληρωθεί, η διασύνδεση θα τερματίσει την εξάρτηση της Φινλανδίας από ένα και μόνο προμηθευτή φυσικού αερίου ενισχύοντας την ασφάλεια του εφοδιασμού στην περιοχή της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας.

Επιπλέον, θα χρηματοδοτηθούν έργα για την ενίσχυση της διασύνδεσης Εσθονίας - Λετονίας (στήριξη της Ε.Ε. 18,6 εκατ. ευρώ). Η ενίσχυση της διασύνδεσης Εσθονίας - Λετονίας θα καταστήσει δυνατή την καλύτερη πρόσβαση στην αποθήκευση στη Λετονία, τη διασφάλιση πιο διαφοροποιημένου δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και θα υποστηρίξει, επίσης, το έργο της διασύνδεσης Εσθονίας - Φινλανδίας.

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ο κατάλογος περιλαμβάνει την κατασκευή μιας νέας γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος μήκους 100 χιλιομέτρων μεταξύ των Dobrudja και Burgas στη Βουλγαρία, η οποία θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα του βουλγαρικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Η ευρωπαϊκή στήριξη στην εν λόγω νέα γραμμή ανέρχεται σε 29,9 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, παρέχεται στήριξη της Ε.Ε. για την κατάρτιση της προπαρασκευαστικής μελέτης για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών της Βαλτικής (στήριξη της Ε.Ε. 125.010 ευρώ), και για μια μελέτη σχετικά με τη διασύνδεση φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία στην Ελλάδα (στήριξη ύψους 243.250 ευρώ). Οι σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης θα συμβάλουν στη σύνδεση του ελληνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου με τον αγωγό της Αδριατικής (TAP) που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Κασπία Θάλασσα.

Από τις 9 προτάσεις που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση:

- 5 αφορούν τον τομέα του φυσικού αερίου (στήριξη της Ε.Ε. ύψους 210 εκατ. ευρώ) και 4 τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (στήριξη της Ε.Ε. ύψους 53 εκατ. ευρώ).
- 3 αφορούν κατασκευαστικές εργασίες (236 εκατ. ευρώ) και 6 μελέτες (27 εκατ. ευρώ).

Με συνολικό διαθέσιμο ποσό το 2016 ύψους 800 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Ενέργεια, η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2016, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις 8 Νοεμβρίου.

Ιστορικό

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου «Συνδέοντας την Ευρώπη», διατέθηκε την περίοδο 2014-2020 συνολικό ποσό ύψους 5,35 δισ. ευρώ για διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση, μια πρόταση πρέπει να αφορά «έργα κοινού ενδιαφέροντος». Επί του παρόντος υπάρχουν 195 ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών που έχουν χαρακτηριστεί ως «έργα κοινού ενδιαφέροντος». Όταν περατωθούν, τα έργα αυτά θα εξασφαλίσουν σημαντικά οφέλη σε τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη, θα ενισχύσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού και θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση της αγοράς και στην προώθηση του ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα θα μειώσουν τις εκπομπές CO2. Ο κατάλογος επικαιροποιείται κάθε δύο έτη.

Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το «Συνδέοντας την Ευρώπη» - ενέργεια το 2014, έλαβαν επιχορηγήσεις 34 σχέδια ύψους 647 εκατ. ευρώ. Το 2015, έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη 366 εκατ. ευρώ 35 σχέδια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ