Πωλητήριο σε δύο Airbus βάζει το ΤΑΙΠΕΔ

Πωλητήριο σε δύο Airbus βάζει το ΤΑΙΠΕΔ
Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε ομόφωνα να εκκινήσει τη διαδικασία πώλησης των δύο αεροσκαφών τύπου Airbus A340-300 με αριθμούς κατασκευαστή (MSN) 280 και 292.

Ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση υπό την προϋπόθεση να μεταβιβαστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας στο ΤΑΙΠΕΔ από το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι και την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τα αεροσκάφη θα πωληθούν σε κατάσταση «as is –where is», ύστερα από έλεγχο τον οποίο μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές σε συνεργασία με τους συμβούλους του Έργου.

Οπως επισημαίνει το ΤΑΙΠΕΔ, η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (RFP) αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.gr) με όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιοποίησης των δύο αεροσκαφών καθίσταται επιτακτική, δεδομένου του υψηλού κόστους συντήρησης (CAMO) και στάθμευσης των εν λόγω αεροσκαφών ενόψει και της συνεχιζόμενης απαξίωσης τους λόγω παλαίωσης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τα δύο αεροσκάφη είχαν αγοραστεί το 1999 από την παλαιά Ολυμπιακή Αεροπορία με χρηματοδοτική μίσθωση. Για τους σκοπούς της χρηματοδοτικής μίσθωσης, είχε συσταθεί κυπριακή εταιρία ειδικού σκοπού, η Ottinger Enterprises Limited (“Ottinger”) λόγω της υποθήκης που είχαν εγγράψει οι δανειστές της παλαιάς Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Το 2005, το Ελληνικό Δημόσιο υπεισήλθε στις συμβάσεις δανεισμού και όλες τις συμπληρωματικές συμβάσεις υποκαθιστώντας την Ολυμπιακή Αεροπορία. Μολονότι οι υποχρεώσεις από τη χρηματοδοτική μίσθωση αποπληρώθηκαν το 2011, οι τίτλοι ιδιοκτησίας των δυο αεροσκαφών παραμένουν ακόμη στην κυριότητα της Ottinger.

Σημειώνεται ότι η υπ΄ αριθμ. 228/2013 ΔΕΑΑ που μεταβίβασε στο ΤΑΙΠΕΔ τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των 2 Αεροσκαφών στην ουσία δεν μεταβίβασε δικαιώματα στο μέτρο που το Ελληνικό Δημόσιο δεν ήταν κάτοχος εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων επί των δύο αεροσκαφών κατά το χρόνο έκδοσής της. Τα εμπράγματα δικαιώματα είναι μέχρι και σήμερα στο κυπριακό SPV.

Το ΤΑΙΠΕΔ ήδη από τον Ιανουάριο του 2014 είχε προχωρήσει την προετοιμασία για την πώληση των δύο αεροσκαφών κατόπιν διαγωνισμού. Με την ολοκλήρωση του νομικού και τεχνικού ελέγχου των δύο αεροσκαφών από τους τεχνικούς (ICF SH&E) και νομικούς (Norton Rose Fulbright) συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη συνεδρίαση του στις 05.06.2014, ενέκρινε τα τεύχη του διαγωνισμού και αποφάσισε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ευθύς μετά την μεταφορά των τίτλων ιδιοκτησίας από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ.

Η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας έκτοτε εκκρεμούσε, δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αναγκαία (σύμφωνα με τους τεχνικούς συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ) για την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού προϋπόθεση α) της μεταβίβασης των τίτλων κυριότητας των δύο εν λόγω αεροσκαφών από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ ή β) της βεβαίας προς τους επενδυτές υπόσχεσης (comfort letter) μεταβίβασης της κυριότητας των αεροσκαφών από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ζητήσει επανειλημμένα με επιστολές και e-mail από το Υπουργείο Οικονομικών την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την εκπλήρωση της ανωτέρω αναγκαίας προϋπόθεσης, παραμένοντας σε επικοινωνία με αυτό για την παροχή οποιασδήποτε ενημέρωσης ή βοήθειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ