ΕΚΤ: Στα 461,9 δισ. ευρώ ανήλθαν οι αγορές κρατικών ομολόγων

ΕΚΤ: Στα 461,9 δισ. ευρώ ανήλθαν οι αγορές κρατικών ομολόγων
Το συνολικό ύψος του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των 461,913 δισ. ευρώ, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΚΤ, οι αγορές κρατικών ομολόγων ανήλθαν στα 461,913 δισ. ευρώ κατά την εβδομάδα, η οποία ολοκληρώθηκε την 4η Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η ΕΚΤ προέβη στην αγορά καλυμμένων ομολόγων, ύψους 139,923 δισ. ευρώ και στην αγορά ABS, ύψους 15,335 δισ. ευρώ.
Στόχος του Μάριο Ντράγκι, όπως έχει δεσμευτεί και ο ίδιος, είναι η αύξηση του ισολογισμού της ΕΚΤ κατά 1,1 τρισ. ευρώ.