Επιπλέον 3.207 άνεργοι και επιχειρήσεις θα πάρουν το "35χίλιαρο"

Επιπλέον 3.207 άνεργοι και επιχειρήσεις θα πάρουν το "35χίλιαρο"
Την ενίσχυση κατά 51,2 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού του προγράμματος του ΕΣΠΑ για τη στήριξη νέων επιχειρηματιών και ανέργων προκειμένου να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

ΕΙΧΑΜΕ ΓΡΑΨΕΙ:

Εσπασαν τα ...κοντέρ του ΕΣΠΑ οι αιτήσεις των ανέργων για το 35χίλιαρο

Εως 35.000 ευρώ σε επιχειρήσεις και ανέργους

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2011 και στο οποίο εντάχθηκαν 2.228 προτάσεις.

Με την αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων, θα ενταχθούν στο πρόγραμμα 3.207 επιπλέον προτάσεις, πέρα από τις 2.228 που έχουν ήδη ενταχθεί. Η απόφαση ένταξης των 3.207 επιλαχουσών ανέργων και επιχειρήσεων θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη, παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών για τις ήδη εγκεκριμένες επιχειρήσεις, ώστε να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τελική τους ένταξη και χρηματοδότηση στο πρόγραμμα.

Όπως ανακοινώθηκε επίσης από το υπουργείο, τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος προκειμένου οι ενταγμένες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν την 1η δόση της αναλογούσας επιχορήγησης έχοντας υλοποιήσει μόνο το 25% του έργου του και όχι το 50% που αρχικά προβλεπόταν, επιταχύνοντας την απορρόφηση των κονδυλίων του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα προβλέπει την ενίσχυση του 100%, των δαπανών ίδρυσης εταιρείας, νομικής και λογιστικής υποστήριξης, εξοπλισμού, καθώς επίσης και λειτουργικών δαπανών όπως ενοικίων, λογαριασμών ΔΕΚΟ, αγορά πρώτων υλών και το κόστους κάλυψης μιας θέσης εργασίας.