Είσαι επιχειρηματίας ή έχεις επιχειρηματική ιδέα και ψάχνεις κεφάλαια; Ιδού η πηγή!!!

Είσαι επιχειρηματίας ή έχεις επιχειρηματική ιδέα και ψάχνεις κεφάλαια; Ιδού η πηγή!!!
Πολλοί επιχειρηματίες έχουν λαμπρές ιδέες αλλά δεν έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια να τις αναπτύξουν. Κάποιοι άλλοι ενώ ξεκίνησαν και έστησαν την επιχείρησή τους, διαπίστωσαν ότι οι ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας που επικρατούν στην αγορά δεν τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν, περαιτέρω ενώ διαθέτουν ποιοτικό προϊόν και τεχνογνωσία. Υπάρχει τρόπος για να αντλήσουν κεφάλαια χωρίς να δανειστούν από τις τράπεζες και χωρίς να υποθηκεύουν την περιουσία τους;

Σίγουρα όχι για όλους. Αλλά για κάποιους που διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά και αυτά που θα διαβάσετε στη συνέχεια, με λίγο ψάξιμο και με λίγη τύχη, υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Αρκεί να είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν ένα ποσοστό από την επιχείρησή τους και αν πετύχουν τους στόχους που θα τεθούν, αν θελήσουν, να το πάρουν πίσω στη συνέχεια. Με ποιο τρόπο;

Ενας από τους τρόπους εξασφάλισης κεφαλαίων είναι και η συμμετοχή κάποιου Venture Capital στην επιχείρησή σας.

Τι είναι το Venture Capital

Επενδύει Μεσο-μακροπρόθεσμα με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή ταχέως αναπτυσσόμενων μη εισηγμένων επιχειρήσεων

Εναλλακτικά, μπορούμε να ορίσουμε το Venture Capital ως έναν τρόπο χρηματοδότησης της ίδρυσης, ανάπτυξης ή εξαγοράς μιας εταιρείας, βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης.

Το venture capital στηρίζει τις ανάγκες δυναμικών και γρήγορα αναπτυσσόμενων εταιρειών που χρειάζονται ίδια κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, δημιουργώντας μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης και σε συνεργασία και με άλλους επενδυτές, εφόσον αυτό απαιτείται για την περαιτέρω ανάπτυξη.

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων γίνονται συνέταιροι στην επιχείρηση, αφού μοιράζονται τόσο τους κινδύνους όσο και τις επιτυχίες. Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων παρέχουν συμβουλές σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων με βάση την εμπειρία που διαθέτουν από ομοειδείς επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν εκτεταμένα δίκτυα επαφών σε διάφορους κλάδους, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο για μια επιχείρηση σε θέματα προσέλκυσης πελατών, πρόσληψης στελεχών, καθώς και αναζήτησης στρατηγικών συμμάχων και επενδυτών.

Η συμμετοχή μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων προσδίδει κύρος σε μια επιχείρηση και διευκολύνει την πρόσβαση σε παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης όπως π.χ. στον τραπεζικό δανεισμό.

Πότε και πως επενδύει το Venture Capital

H κεφαλαιακή ενίσχυση μιας εταιρείας είναι δυνατή τόσο σε αρχικό στάδιο (σποράς ή εκκίνησης) όσο και σε μεταγενέστερο (ανάπτυξης ή εξαγοράς). Οι αποδόσεις στις οποίες αποβλέπουν οι εταιρείες venture capital είναι ανάλογες του επιχειρηματικού κινδύνου που αναλαμβάνουν. Επιπλέον, το venture capital χρησιμοποιείται συχνά και στην περίπτωση μεταβίβασης της εταιρικής ιδιοκτησίας είτε σε μετόχους μειοψηφίας είτε σε ομάδες στελεχών των εταιρειών (management buy-outs), προσφέροντας την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Η χρηματοδότηση venture capital πραγματοποιείται συνήθως μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κατά την οποία δε συμμετέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχει η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι εταιρείες venture capital χρησιμοποιούν και διάφορα άλλα εργαλεία για να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους, όπως προνομιούχες μετοχές ή μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια. Ως επί το πλείστον, ο κύριος μέτοχος εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας του μετά την επένδυση της εταιρείας venture capital.

Η χρηματοδότηση μέσω του θεσμού του venture capital έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή ανάπτυξη πολλές από τις επιχειρήσεις που την αξιοποίησαν. Τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα αποτελούν οι εταιρείες Goody's, Γερμανός και Chipita, ενώ στο εξωτερικό γνωστά παραδείγματα εταιρειών που χρηματοδοτήθηκαν με venture capital είναι οι Microsoft, Amazon.com και Yahoo! Το venture capital αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς παγκοσμίως ενώ, σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή χρηματοδότησης αναπτύσσονται ταχύτερα από τους ανταγωνιστές τους.

Σε πολλά Venture Capitals συμμετέχει το TANEO

Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας είναι η πρώτη και μόνη εταιρεία στο χώρο της ανταγωνιστικής ανάπτυξης ταμείων επιχειρηματικού κινδύνου με προσανατολισμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιλέγουμε δυναμικούς και έμπειρους συνεργάτες που πιστεύουν στη δυναμική της επιχειρηματικότητας. Συνδράμουμε στην αποτίμηση φιλοδοξιών και αναδεικνύουμε κρυφές αξίες. Διαθέτουμε κεφάλαια για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των εταιριών. Συμβάλλουμε στη διαχείριση των επιχειρήσεων παρέχοντας όλη την εμπειρία και τη γνώση μας.

Δημιουργούμε νέα επιχειρηματικά κεφάλαια με τη συνεργασία ιδιωτών επενδυτών και πιστωτικών ιδρυμάτων για να ενισχύσουμε οικογενειακές επιχειρήσεις και φιλόδοξα εγχειρήματα. Θεμελιώνουμε τη νέα εταιρική διακυβέρνηση στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στηρίζουμε το έργο μας στις συνέργιες και ενθαρρύνουμε την τόλμη, τη γνώση και την δημιουργική επικοινωνία. Με αντίληψη ισοτιμίας συντονίζουμε όλους τους συνεργάτες μας στην κατεύθυνση της παραγωγής αξίας και στη δυναμική της επιχειρηματικότητας.

Το τελευταίο παράδειγμα επένδυσης Venture Capital σε επιχείρηση

Στην Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων Α.Ε («ΑΣΑ Α.Ε.») επενδύει το επιχειρηματικό κεφάλαιο “Piraeus-ΤΑΝΕΟ Capital Fund” (PTCF).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΑΣΑ Α.Ε, εισήλθε µε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το επιχειρηματικό κεφάλαιο (venture capital fund) PTCF.

Το εν λόγω venture capital fund, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρία Piraeus Capital Management (PCM), έχει συσταθεί από κοινού με συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ).

H Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων Α.Ε η οποία λειτουργεί με την σημερινή της μορφή από το 2008 έχει ως κύριο αντικείμενο την περισυλλογή κυρίως στερεών οικιακών αλλά και βιομηχανικών ανακυκλώσιμων αποβλήτων, τον διαχωρισμό τους σε επιμέρους ανακυκλώσιμα υλικά, την δεματοποίησή τους και την προώθηση στους πελάτες της εταιρίας (αποδέκτες των ανακυκλώσιμων υλικών) όπως π.χ. χαρτοβιομηχανίες, βιομηχανίες πλαστικών, βιομηχανίες μετάλλων, κλπ.

Η εταιρία παράλληλα εκτελεί και εργασίες καθαρισμού σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, οικοδομές κλπ. από άχρηστα ή ανακυκλώσιμα στερεά υλικά (μπάζα, σιδηρικά, ξύλα, χαρτιά) τα οποία διαχωρίζει στις εγκαταστάσεις της και τα οποία προωθεί σε πελάτες ενώ τα μη ανακυκλώσιμα υπολείμματα προωθούνται στους νόμιμους ΧΥΤΑ. Τέλος η εταιρία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αντιπρόσωπος οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, παράλληλα με την δικιά της άμεση εξαγωγική δραστηριότητα.

Από το 1994, η εταιρία λειτουργούσε το πρώτο στην Ελλάδα εργοστάσιο διαλογής του Δήμου Αμαρουσίου το οποίο ανήκε στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. ( Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε ) και είχε παραχωρηθεί στην ΑΣΑ, η οποία το λειτουργούσε με την μορφή εργολάβου και εξυπηρετούσε σχεδόν αποκλειστικά τους δήμους των βορείων προαστίων. Πρόσφατα και μέσω της συμμετοχής του PTCF η εταιρία ολοκλήρωσε τις εργασίες σε νέο ιδιόκτητο κέντρο διαλογής στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπου πλέον εδρεύει.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας Σπύρος Τσίλογλου δήλωσε σχετικά ότι “η επένδυση του PTCF στην ΑΣΑ ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Με την επένδυση αυτή η εταιρία αυξάνει την παραγωγική της δυνατότητα και παράλληλα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Επίσης πετυχαίνει αποδοτικότερη ευελιξία στο σημαντικό έργο της διαχείρισης του υλικού και μπορεί να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία και συνέπεια στην εκτέλεση συμφωνιών και συμβάσεων που συνάπτει.””

Ο κ. Λουκάς Πηλίτσης, Πρόεδρος της PCM, διαχειρίστριας εταιρίας του PTCF, και εκτελεστικός υπεύθυνος του Venture Capital και Private Equity (VC-PE group) του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ανέφερε ότι “το group μας μέσω της επένδυσης του PTCF στην ΑΣΑ συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την «Πράσινη» επιχειρηματικότητα, επενδύοντας σε τεχνολογίες και συστήματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών που συμβάλλουν τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω νέων πάγιων επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην χώρα μας”. Η στρατηγική του VC-PE group του Ομίλου Πειραιώς εστιάζεται σε επενδύσεις που αναδεικνύουν την Νέα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στους στρατηγικούς τομείς της τεχνολογίας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας/Περιβάλλοντος και εταιρείες σε niche αγορές, που μπορούν να ανταποκριθούν με αξιώσεις στις μεγάλες προκλήσεις του παγκόσμιου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.