Ψάχνεις για υψηλές αποδόσεις, πώς σου φαίνεται το 4,73%;

Ψάχνεις για υψηλές αποδόσεις, πώς σου φαίνεται το 4,73%;
Αφορολόγητη απόδοση 4,73% δίνουν στους ιδιώτες επενδυτές τα 6μηνα έντοκα που διέθεσε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο μάλιστα άντλησε 1,625 εκατομμύρια ευρώ με κάλυψη του ποσού κατά 2,14 φορές. Η απόδοση στην αντίστοιχη έκδοση του Μάη ήταν 4,69%.

Προϋπόθεση για να έχετε την συγκεκριμένη απόδοση αφορολόγητη, είναι ότι πρέπει να τα κρατήσετετ έως τη λήξη τους* και να τα αποκτήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012 έως και Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 .

Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012.

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

* Επειδή η διακράτηση των τίτλων θα παρακολουθείται από το Σύστημα Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ